Nasi poprzednicy

Data wyborów Prezes Wiceprezesi Sekretarz Skarbnik Członkowie Zarządu Przewod. Komisji Rewizyjnej Członkowie Komisji Rewizyjnej
1992-15-12 Jan Szelmeczka Ryszard Cichocki, Jan Margowski Dorota Idczak Edmund Bembnista Helena Dudkowiak Zenon Gośliński Zenon Hetmańczyk Leon Łuczak Edmund Silski, Kazimierz Skibiński
1993-27-05 Jan Szelmeczka Ryszard Cichocki, Jan Margowski Dorota Idczak Edmund Bembnista Helena Dudkowiak, Zenon Gośliński, Zenon Hetmańczyk, Zygmunt Orłowski Leon Łuczak Edmund Silski, Kazimierz Skibiński
1996-10-06 Zbigniew Franciszkiewicz Helena Dudkowiak Maria Zychla Alina Maćkiewicz Henryk Zydorczak, Jan Margowski Leon Łuczak Edmund Silski, Kazimierz Skibiński
1996-10-09 Zbigniew Franciszkiewicz Helena Dudkowiak Maria Zychla Alina Maćkiewicz Henryk Zydorczak Jan Margowski Leon Łuczak Edmund Silski Kazimierz Skibiński
2000-11-29 Henryk Zydorczak Dariusz Olejniczak Maria Zychla Maria Orłowska Henryk Słowiński Zbigniew Balicki Jan Śwital Zbigniew Franciszkiewicz Mirosław Szałata i Krzysztof Balasiński