Zarząd TMZCH

Prezes Zarządu: Henryk Zydorczak

Wiceprezes: Roman Kabat

Sekretarz: Maria Zychla

Skarbnik: Teresa Wieczorek

Członkowie Zarządu: Jan Śwital, Edmund Kaczmarek, Dariusz Sałata

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Mieczysław Walczak

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Irena Żywicka, Włodzimierz Piechocki