Aktualności

"Chodzież rusza młodzież, młodzież rusza Chodzież"- Nowy projekt TMZCh skierowany do młodzieży

W lutym 2016 roku ruszyło nowe przedsięwzięcie TMZCh skierowane do młodych ludzi pod nazwą „Chodzież rusza młodzież, młodzież rusza Chodzież”. Projekt realizowany jest w ramach programu „Równać Szanse” finansowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. TMZCh zdobyło dotację na jego prowadzenie w wyniku rozstrzygnięcia Regionalnego Konkursu Grantowego.

Celem prowadzonego od 2001 roku programu „Równać Szanse” jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak: praca w zespole, zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wytyczonych celów czy umiejętność planowania swoich działań.

Poniżej relacje uczestników projektu z pierwszych działań.

Pierwsze spotkanie

Dnia 12 lutego tego roku odbyło się pierwsze, robocze spotkanie zespołu nowego projektu "Chodzież rusza młodzież, młodzież rusza Chodzież”, organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Projekt przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. Ma on na celu wyrównanie szans na dobry start w dorosłe życie dzieci z terenów wiejskich i małych miast, dzięki podnoszeniu ich kompetencji i rozwoju umiejętności społecznych. Młodzież będzie między innymi pracować w zespole i uczyć się planowania swoich działań.
Na początku spotkania odwiedził nas redaktor naczelny lokalnej gazety "Nasz Tygodnik Chodzieski", pan Ryszard Cichocki. Przedstawił nam "w pigułce", na czym polega pisanie do gazety. Następnie ustaliliśmy wraz z koordynatorem, panem Dariuszem Sałatą, zasady naszego działania. Potem zaczęła się prawdziwa burza mózgów. Mówiliśmy o jednym z elementów najnowszego projektu, a mianowicie na temat wystawy poświęconej kościołowi św. Floriana w Chodzieży. Każdy miał wiele wspaniałych pomysłów na wystawę, każdemu przydzielono zadania. Atmosfera była tak bardzo miła i wesoła, że nie zauważyliśmy, kiedy minęły trzy godziny.

Wiktoria Nowak

Warszawa w Chodzieży

Dnia 16 lutego 2016 roku, o godzinie 12.00 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych ekipa projektu "Chodzież rusza młodzież, młodzież rusza Chodzież" spotkała się z asystentem programu „Równać szanse”, panem Pawłem Waleckim, który przyjechał z Warszawy. Rozmawialiśmy na temat projektu, który realizujemy. Dzięki spotkaniu dowiedzieliśmy się, że przed nami jeszcze dużo pracy, by osiągnąć wyznaczony cel. Młodzież była nieco zestresowana, ponieważ jest odpowiedzialna za projekt, a to niemałe przedsięwzięcie. W tym samym czasie nasz koordynator spotkał się z koordynatorem „Równać szanse” panem Arturem Łęgą. Nasze spotkanie zostało utrwalone na pamiątkowych zdjęciach dostępnych pod linkiem: 


http://www.rownacszanse.pl/monitoring-2016

Program "Równać Szanse"

Zuzia Jankowska, Martyna Maćkowiak


 

Wizyta w kościele pw. Św. Floriana

Kolejne spotkanie uczestników projektu „Chodzież rusza młodzież, młodzież rusza Chodzież” Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej odbyło się w sobotę 05.03.2016r. Celem spotkania było zebranie materiałów do wystawy o Kościele św. Floriana w Chodzieży. 
Naszą wędrówkę po kościelnych zakamarkach rozpoczęliśmy od zwiedzania dzwonnicy. Po pokonaniu stromych schodów i szczebli drabiny naszym oczom ukazały się dwa kościelne dzwony. Nasz przewodnik ,Pan Mirosław , który jest parafialnym kościelnym poinformował nas, iż jeden z dzwonów opisano nazwiskiem byłego proboszcza tutejszej parafii - ks. Tomasza Malepszego. Ciekawostką jest fakt, iż niestety napis widniejący na kościelnym dzwonie zawiera błąd. Jaki będzie można dowiedzieć się na naszej wystawie.
Kolejnym punktem sobotniej wędrówki było zwiedzanie kościelnego chóru, na którym znajdują się organy. Następnie udaliśmy się krętymi schodami na strych, tam za małymi drzwiczkami ukazał się nam kolejny, dzwon sygnałowy. Na ścianach strychu odnaleźliśmy nazwiska osób, które remontowały i rozbudowywały kościół. 
Po zejściu ze strychu przez drzwi kościelnej zakrystii weszliśmy do kościoła. Przed kościelnym ołtarzem Pan Zydorczak opowiedział nam o grobach, które znajdują się w podziemiach kościoła pod ołtarzem. Pochowani są tam proboszczowie parafii św. Floriana.
Następnie weszliśmy na balkon do Kaplicy św. Antoniego, znajdujący się przy ołtarzu, gdzie dowiedzieliśmy się o pierwotnym kształcie kościoła i późniejszych jego rozbudowach. Boczne kaplice zostały dobudowane w XVII w.
Ciekawostką jest fakt, iż dawniej zabudowa miejska od strony zachodniej kończyła się na kościele św. Floriana. Zabudowa, która tam powstała (dzisiejsza ul. Kościuszki) to początki XVIII w, kiedy sprowadzono sukienników niemieckich. Wcześniej za kościołem znajdowały się łąki i las.Bardzo nam się podobała przechadzka po zakamarkach Kościoła. Było ciekawie, interesująco, a zarazem tajemniczo. Na pewno wykorzystamy zebrane materiały do naszej wystawy. Tylko nieliczni mieli okazję wejść na dzwonnicę oraz strych kościoła. Jesteśmy w tej grupie. Możemy czuć się wyjątkowo!!!

Natalia Kałużna