Aktualności

Zebranie sprawozdawcze TMZCh za rok 2015

Jak co roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. 25 lutego członkowie stowarzyszenia zebrali się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, aby podsumować ubiegły rok oraz zdecydować o planie pracy na bieżący. Sprawozdanie z działalności TMZCh oraz prac Zarządu przedstawił Prezes Henryk Zydorczak. Jego wystąpienie zostało wzbogacone pokazem zdjęć ilustrujących pracę Towarzystwa w ostatnim roku. Autorem ciekawej prezentacji była Pani Maria Zychla. W dalszej części spotkania relację z działań TMZCh skierowanych do dzieci i młodzieży złożył Dariusz Sałata, przybliżając projekt „Tajemna Chodzież”. Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 przedłożył jej przewodniczący, Mieczysław Walczak. Prezes Zydorczak omówił plany wydawnicze Towarzystwa na ten rok. O przygotowywanej publikacji poświęconej Powstańcom Wielkopolskim mówiła także Dorota Marciniak. TMZCh również omówiło i  przyjęło ramowy plan pracy na rok 2016.