Aktualności

Podsumowanie I edycji projektu "Tajemna Chodzież"

23 lutego 2016 roku w Klubie Rzemieślnika w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się spotkanie przedstawicieli TMZCh z przedstawicielami instytucji i firm, które wsparły realizację I edycji projektu „Tajemna Chodzież”.

Jest on jednym z wykorzystywanych przez TMZCh elementów kształtowania postaw patriotycznych oraz rozbudzania zainteresowania historią naszego regionu wśród dzieci i młodzieży. Projekt nastawiony jest również na promowanie postaw proekologicznych. Dużą wagę podczas wypraw terenowych przywiązuje się też do przekazywania uczestnikom zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 
W ramach „Tajemnej Chodzieży” w roku 2015 odbyło się 9 wypraw (od marca). Organizowane zazwyczaj w soboty, a więc w czasie wolnym od zajęć szkolnych, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W większości brało udział od 40 do 100 uczniów.

Zorganizowanie tego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu życzliwych osób. To właśnie dla nich było spotkanie, na którym przedstawiciele TMZCh z prezesem Henrykiem Zydorczakiem na czele i koordynatorem projektów skierowanych do młodzieży, Dariuszem Sałatą, zdali relację z wykonanych zadań i złożyli podziękowania za udzieloną pomoc. Zaprezentowano film promujący projekt, a wykonany nieodpłatnie przez firmę Cyrografia z Budzynia. Omówiono także szczegółowo wyprawy.

Niech nam będzie wolno w tym miejscu jeszcze raz podziękować wszystkim, bez których I edycja „Tajemnej Chodzieży” nie cieszyłaby się takim zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
Są to (w porządku alfabetycznym):
Piotr Alagierski,
Małgorzata Balicka,
Bractwo Strzeleckie w Chodzieży,
Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz,
Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży,
Chodzieski Dom Kultury,
Cyrografia,
Lucyna Dominikowska,
Paweł Hajman,
Krzysztof Kaniewski,
Koło Łowieckie "Daniel",
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,
Wiesław Kopij,
Hanna Krakowiak,
Jan Kubacki,
Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży,
Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży,
Miejski Zakład Komunikacji Sp z oo,
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży,
Nadleśnictwo Podanin,
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana w Chodzieży,
Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.,
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowego RYBA Sp. z o.o.,
Agnieszka Ptakowska-Sysło,
Redaktor naczelny "Naszego Tygodnika Chodzieskiego" Ryszard Cichocki,
Joanna Rewolińska,
Kazimierz Słodowy,
Eugeniusz Sobkowski i Chodzieski Klub Żeglarski LOK,
Sołtys Nietuszkowa Zenon Flitta oraz Rada Sołecka,
Wójt Gminy Chodzież Kamila Szejner,
Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Dąbrowicz,
Zakładu Budowy Sieci Energetycznych i Telekomunikacyjnych El Tel Romuald Białczyk.

Szczególne słowa podziękowania należą się Cechowi Rzemiosł Różnych z Panem Edmundem Kaczmarkiem, który ugościł wszystkich zaproszonych w swoich progach. Po części sprawozdawczej w miłej i luźnej atmosferze przy posiłku (który ufundzowali CRR, Cukiernictwo i Piekarnictwo Marek Piotrowski, Ubojnia i Masarnia Mirosław Czaban, Stefan Tomkowiak) toczyła się dyskusja na temat podejmowanych przez TMZCh działań. Dodajmy w tym miejscu, że Cech w przeszłości podejmował już nie raz wspólne działania z TMZCh 
i innymi podmiotami na rzecz dzieci i młodzieży. Również aktualnie nieodpłatnie użycza pomieszczenia Klubu Rzemieślnika grupie młodzieży zaangażowanej w nowy projekt Towarzystwa „Chodzież rusza młodzież, młodz
ież rusza Chodzież”.

Zdjęcia: Nasz Tygodnik Chodzieski, Cyrografia