Aktualności

Styczniowe spotkanie TMZCh

15 stycznia 2016 w piątek  roku o godzinie 16:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy
ul. Wyszyńskiego odbyło się noworoczne zebranie członków TMZCh.

Spotkanie uświetnił znakomity występ artystyczny młodzieży szkolnej  z ZSP. W drugiej części,  plany na ten rok dotyczące miasta przedstawił Burmistrz Jacek Gursz.