Aktualności

Październikowe spotkanie TMZCH

15 października 2015 w gościnnych progach Młodzieżowego Domu Kultury odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków TMZCh. W pierwszej części Prezes Towarzystwa Henryk Zydorczak przedstawił informacje o planowanym na grudzień spotkaniu poświęconemu niemieckiej poetce żydowskiego pochodzenia, a mającej rodzinne korzenie w naszym mieście- Gertrudzie Kolmar. Jeden z jej wierszy przeczytała zebranym Mirosława Kutnik. Następnie wręczono legitymacje nowym członkom TMZCh. W drugiej części prelekcję połączoną z pokazem zdjęć swojego autorstwa, poświęconą ptakom Ziemi Chodzieskiej, zaprezentował Dariusz Sałata. Była mowa o tym, ile gatunków możemy spotkać w naszej okolicy, jakie znaczenie dla nas i środowiska mają ptaki. Nie zabrakło zachęty, żeby te piękne i niezwykłe stworzenia obserwować podczas wypraw rowerowych lub spacerów.