Aktualności

Tajemna Chodzież- zaproszenie na nocną wyprawę po tajemnice Wilczyńca

W ramach projektu” Tajemna Chodzież” Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej  zaplanowało dla swoich nieletnich członków, na dzień 12 czerwca 2015 Nocną wyprawę po tajemnice Wilczyńca. Wyprawa planowana jest w godzinach od 19:00 do 24:00. Rozpocznie się przy ulicy Kochanowskiego 29 na wodociągach, które zwiedzimy. Następnie nastąpi przemarsz w okolice Chodzieskiego Domu Kultury (gdzie będzie spotkanie ze Strażą Pożarną) i na wzgórze Wilczyniec (koło Sanatorium), na którym sprawdzimy jaką kryje tajemnicę. Później pomaszerujemy do Ostoi pod Dębami  na Karczewniku, gdzie o 22:00 mamy ognisko z kiełbaskami. W jego trakcie leśnicy opowiedzą o naszych lasach i obecności w nich wilków. Całość zakończy się koło godziny 24:00 przy Miejskich Wodociągach i Kanalizacji na ulicy Kochanowskiego 29. Wyprawa dla członków TMZCH i ich opiekunów jest bezpłatna. Zalecany jest strój sportowy oraz wyposażenie dziecka w latarkę.

W związku z wymogami organizacyjnymi prosimy o potwierdzenie mailowo na adres   tmzchodziez@gmail.com   udziału w wyprawie dziecka lub dziecka z opiekunem do dnia 05.06.2015 roku. (dla osób nie dysponujących e-mailem pod nr telefonu 504346336)

Równocześnie, jeśli dziecko będzie bez opiekuna,  prosimy o przygotowanie zgody według poniższego wzoru (wystarczy ją skopiować i wkleić do Worda) i zabranie jej przez dziecko na wyprawę:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………
w przedsięwzięciu pod nazwą Nocna wyprawa po tajemnice Wilczyńca, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 roku. Równocześnie deklaruję, że odbiorę dziecko po zakończonej wyprawie o godzinie 24:00 z parkingu przy Miejskich Wodociągach i Kanalizacji na ul. Kochanowskiego 29.

 

………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego