Aktualności

Tajemna Chodzież - na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

W projekcie „Tajemna Chodzież” Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, obok poznawania historii naszego regionu, kładzie również nacisk na edukację ekologiczną. Temu zadaniu służyła kolejna wyprawa z młodzieżą, która miała miejsce 9 maja 2015 roku. Jej celem była Miejska Oczyszczalnia Ścieków, w której odbywał się Dzień Otwarty Funduszy Europejskich.

Na młodzież z „Tajemnej Chodzieży” czekali pracownicy wodociągów, którzy przygotowali dla niej szereg atrakcji. Młodzi ludzie, spacerując z przewodnikiem po obiekcie, dowiedzieli się o roli i zadaniach oczyszczalni. Jest ona jednym z kluczowych elementów dbania o środowisko naturalne w naszym regionie. To tam trafiają ścieki z terenu miasta i gminy Chodzież (prawie milion metrów sześciennych rocznie). Oczyszczone  mogą być odprowadzone do środowiska bez szkody dla niego. Świeżo rozbudowana i zmodernizowana Miejska Oczyszczalnia Ścieków należy w tej chwili do grupy najnowocześniejszych obiektów tego typu, nie tylko w Wielkopolsce. Oczyszczalnia zlokalizowana w Studzieńcu została oddana do użytku w roku 1999, kiedy to zakończono pierwszy etap jej budowy. Zastąpiła mechaniczną oczyszczalnię ścieków z 1913 r. zlokalizowaną przy ulicy Zwycięstwa, która była już wyeksploatowana i przestarzała. Kilkakrotnie też przekroczono jej przepustowość- wybudowano ją na około 7 500 mieszkańców, a w 1991r. liczba ludności miasta przekroczyła 20 tys. osób. Wspomagało ją 6 lokalnych oczyszczalni, które również nie były już w stanie spełniać należycie swoich zadań. Młodzież mogła zwiedzić w oczyszczalni  miejsca na co dzień niedostępne, między innymi wejść na reaktory, zajrzeć do nowoczesnej, skomputeryzowanej sterowni czy też laboratorium zakładowego. Goście z „Tajemnej Chodzieży” obejrzeli także prezentację o Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Chodzieży. Mało kto zdawał sobie sprawę z ogromu wodociągowo-kanalizacyjnej infrastruktury, którą zarządza ta firma. A jest to  sieć wodociągowa o łącznej długości 186,6 km. To tyle, ile wynosi odległość z Chodzieży do Kołobrzegu. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 138,5 km. Daje to odległość z Chodzieży do Torunia. MWiK posiada 5 stacji uzdatniania wody, 6 stacji podwyższania ciśnienia, 22 studnie głębinowe o łącznej zdolności produkcyjnej około 9 000 m3/dobę. Firma obsługuje 101 przepompowni ścieków, w tym 41 na terenie miasta i 60 na terenie gminy. Młodzi ludzie i ich opiekunowie dowiedzieli się również o  kończącym się programie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”. Jest to przedsięwzięcie o całkowitej wartości 50.298.011,35 zł. Projekt otrzymał 23.587.700,09 zł dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu było dostosowanie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków do obecnych wymagań przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, a także optymalizacja technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej, uzbrojenie w sieć zbiorczej kanalizacji sanitarnej terenów zurbanizowanych miasta i gminy Chodzież, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez optymalizację pracy miejskiego i gminnego systemu wodociągowego. Na ścieżce edukacyjnej poświęconej odprowadzaniu ścieków można było dowiedzieć się, że kanalizacja to nie śmietnik. Pracownicy MWiK zaprezentowali, czego nie należy wyrzucać do kanalizacji oraz jakie skutki ma nieprzestrzeganie podstawowych zasad w tym zakresie. 

Młodzież z TMZCH nie tylko zdobywała wiedzę, ale także aktywnie spędzała czas. Czekała na nią strefa zabaw z licznymi atrakcjami i zadaniami wspaniale zorganizowanymi przez  wolontariuszy z Fundacji „Centrala Młodych”. Pod ich okiem ekipa „Tajemnej Chodzieży” rozkręciła się na dobre- chętnych do sprawdzenia się w zadaniach sprawnościowych, grach i zabawach nie brakowało. Dużym powodzeniem cieszyły się również zadania postawione przez gospodarzy. Należało odszukać zakopane zasuwki za pomocą specjalistycznych wykrywaczy metali, sprawdzić specjalną kamerką, co jest na końcu rury, czy wreszcie posłuchać za pomocą korelatora (urządzenia do akustycznego lokalizowania wycieków) muzyki płynącej w zakopanej rurze. Na wszystkich czekała pyszna grochówka i wyborne lody, a do picia woda z saturatora. Większość młodych widziała takie urządzenie po raz pierwszy; nie dowierzała, że woda do niego podłączona jest prosto z hydrantu na sieci wodociągowej (co można było naocznie sprawdzić)!  „Kranówka” z wodociągowego saturatora okazała się bardzo smaczna i cieszyła się ogromną popularnością. Wizyta w oczyszczalni pozwoliła przybliżyć młodzieży rolę Miejskich Wodociągów oraz uświadomić potrzebę dbałości o nasze środowisko naturalne. Uzbrojona w tę wiedzę ekipa „Tajemnej Chodzieży” szykuje się do kolejnej wyprawy do Nietuszkowa, w czasie której również nie zabraknie elementów edukacji ekologicznej.

Dominika Narożyńska, Maria Pisarek