Aktualności

Tajemna Chodzież – z wizytą u Bractwa Strzeleckiego

W piękną, słoneczną sobotę 25 kwietnia 2015 roku ekipa „Tajemnej Chodzieży” udała się na strzelnicę do Studzieńca, gdzie została powitana przez gospodarzy- chodzieskie Bractwo Strzeleckie. Na młodzież czekało, tradycyjnie już, wiele atrakcji, a najważniejszą z nich były zawody strzeleckie pod okiem instruktorów z Bractwa (które było też fundatorem strzelania). Przeprowadzono rywalizację w dwóch konkurencjach: wiatrówki (udział wzięło 40 uczniów) i kbks (rywalizowało 30 uczniów). Zmagania były zacięte i stały na wysokim poziomie. Dostarczyły uczestnikom ogromnych emocji, zwłaszcza, że dla większości był to pierwszy kontakt z bronią sportową i strzelaniem. Poza zawodami uczestnicy spotkania tradycyjnie poznawali tajemnice Chodzieży. A było nad czym główkować, bo organizatorzy zadali uczniom kilka trudnych pytań, np.: skąd wzięła się nazwa Chodzież?, kim byli chodowie i jak znaleźli się na naszym terenie?, kim był Chodziebor i dlaczego Strzelce nazywają się właśnie tak? Okazuje się, że początkowo nazwa naszego miasta brzmiała Chodziesz, jednak z czasem zmieniono końcówkę "sz" na "ż". Poza tym  dawniej nazwa miasta miała rodzaj męski (mówiono "w Chodzieżu" zamiast "w Chodzieży"), później dopiero (na przełomie XIX i XX wieku) forma męska zmieniona została na żeńską. Przy okazji uczestnicy usłyszeli ciekawostki dotyczące chodzieskich jezior: Miejskiego, Strzeleckiego i Karczewnika; ile trudu sprawiła odpowiedź na zagadkę, które z nich jest położone najwyżej (Karczewnik- 103 m n.p.m.). 

Z historią Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży zapoznał młodzież brat Jerzy Tarkowski, który przybliżył dzieje tej organizacji od XVIII  wieku, czyli od nadania przywileju Augusta III Wettina  dla dziedzica Chodzieży  Karola z Grudny Grudzińskiego.  Bractwo otrzymało w użytkowanie Jezioro Strzeleckie wraz z przyległościami (łąkami) oraz teren, na którym została zbudowana strzelnica, gdzie obecnie stoi Chodzieski Dom Kultury. W połowie XIX w. nadzór nad działalnością Bractwa pełniły władze miejskie zaboru pruskiego, ograniczając przywileje Bractwa. Według zachowanych zapisków z 1855 r. Bractwo Strzeleckie w Chodzieży liczyło 34 członków, w 1856 r. 32 członków, a w 1861 r. tylko 18. Po zakończeniu I wojny światowej w 1921 r. reaktywowano Bractwo Strzeleckie w Chodzieży, a prezesem został burmistrz Chodzieży, Bronisław Maron. W okresie międzywojennym Bractwo liczyło 50 członków, a ich hasłem były słowa: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Bractwo czerpało dochody przede wszystkim z wynajęcia Jeziora Strzeleckiego, placu przy strzelnicy i składek członkowskich. Po II wojnie światowej nie reaktywowano Bractwa Strzeleckiego, dopiero sytuacja społeczno-polityczna w kraju po 1989 r. pozwoliła na jego odrodzenie. 11 listopada 1999 r. na uroczystej mszy św. poświęcony został sztandar Bractwa.  Rok później w Dniu Niepodległości zostały poświęcone przez ks. kapelana Władysława Kaźmierczaka proboszcza parafii p.w. św. Floriana w Chodzieży oraz honorowego Brata - Krzyże Zjednoczenia Bractw Kurkowych, które wręczono braciom i siostrom honorowym. W listopadzie 2001 r. delegacja Bractwa Strzeleckiego z Chodzieży wzięła udział w Europejskim Zlocie Bractw Kurkowych w Rzymie. Podczas zlotu bracia uczestniczyli w audiencji u Ojca Św. Jana Pawła II oraz odwiedzili cmentarz na Monte Cassino. W 2002 r. przedstawiciele Bractwa wzięli udział w Zjeździe Europejskiego Zrzeszenia Bractw Kurkowych w Poznaniu oraz w ingresie poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Poza tym po raz pierwszy odbył się turniej strzelecki  „O Szablę Starosty Chodzieskiego”. Od 2003 r. Bractwo Strzeleckie bierze udział co trzy lata w Europejskich Spotkaniach Strzelców Historycznych. W dniach 2-3 grudnia 2005 r. Bractwo zorganizowało „Konferencję Programową Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP”, która odbyła się w Ośrodku Leśnym Nadleśnictwa Podaninw Margoninie. W 2006 r. delegacja ze sztandarem wzięła udział w uroczystościach 70. rocznicy zaślubin Bractw Strzeleckich z morzem w Gdyni. W 2008 r. przed Ośrodkiem Leśnym w Margoninie były Prezydent II RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, odsłonił pamiątkową tablicę poświęconą J. Wybickiemu. Corocznie odprawiana jest msza św. w intencji zmarłych braci kurkowych, a w Dniu Niepodległości Bractwo Strzeleckie bierze udział we mszy św. za Ojczyznę. W swoim działaniu Bractwo kieruje się mottem: „Trwajmy dla ozdoby naszych miast i na chwałę wspaniałych polskich tradycji Bractw Strzeleckich.”

Wspaniałym akcentem uzupełniającym wątek poświęcony historii Bractwa Strzeleckiego była wspólna zbiórka uczestników wyprawy i braci strzelców. Odśpiewano na niej zgodnie z tradycją hymn narodowy. Przy jego dźwiękach i wystrzale z armatki wciągnięto na maszt flagę państwową. Następnie wręczono nagrody zwycięzcom zawodów strzeleckich o tytuł Najlepszego Strzelca „Tajemnej Chodzieży”. W konkurencji wiatrówki pierwsze miejsce zajęła Julia Majchrzak, drugi był Maksymilian Popiołek, a trzeci Wiktor Borysionek. W konkurencji kbks również zwyciężyła przedstawicielka płci pięknej- Katarzyna Kubińska, drugi był Adam Sałata, a trzeci Wojciech Górzny. Wszyscy, którzy stanęli na podium, otrzymali dyplomy i zestaw upominków związanych z naszym miastem (po 4 książki poświęcone historii Chodzieży, okolicznościowe gadżety- kubki, długopisy, notesy, foldery oraz pendrive’y). Fundatorami nagród byli: TMZCH, Burmistrz Miasta Chodzieży i Latarnik Polski Cyfrowej. Każdy, kto przystąpił do rywalizacji, otrzymał również pamiątkowy dyplom od Bractwa Strzeleckiego. Warto jeszcze wspomnieć, że już po raz drugi ekipę „Tajemnej Chodzieży” wsparł Miejski Zakład Komunikacji, służąc pomocą w przewiezieniu uczestników wyprawy, za co organizatorzy serdecznie dziękują. Po strzelaniu wszyscy uczestnicy wyprawy odpoczywali w cieniu, jedząc przepyszne drożdżówki i popijając oranżadę lub sok. Po nabraniu na nowo sił mogli sprawdzić się w konkurencjach sprawnościowych- przeciąganiu liny, grach z piłką, rzucaniu do celu itd. 

Wyprawa na strzelnicę, przybliżyła młodzieży historię Bractwa Strzeleckiego oraz dyscyplinę sportową- strzelectwo. Bractwo wspiera jej rozwój, organizując systematycznie zawody strzeleckie. Może w nich wziąć udział każdy chętny za niewielką odpłatnością (koszty śrutu, amunicji). Warto śledzić ogłoszenia Bractwa o kolejnych strzelaniach i wybrać się całą rodziną na piknik na strzelnicę, by porywalizować np. w konkurencji wiatrówki.

Maria Pisarek, Agnieszka Ptakowska-Sysło, Dariusz Sałata