Miejsca Pamięci

Miejsce zbrodni hitlerowskiej Góry Morzewskie
Lokalizacja: Morzewo, Gmina Kaczory

Na wzgórzu tym 7 listopada 1939r. hitlerowcy zamordowali 41 Polaków przywiezionych z więzienia w Chodzieży, gdzie przetrzymywano ich od chwili aresztowania we wrześniu tegoż roku i tutaj bez sądu rozstrzelano, a ciała wrzucono do wspólnego grobu. Zgodnie z przekazem zawartym na tablicy pamiątkowej u podnóża góry naocznym świadkiem tragedii był ukryty w stogu siana rolnik Antoni Zabel, który rozpoznał w grupie ofiar swojego szwagra Antoniego Kaję kierownika Szkoły w Budzyniu. W 1944r. sprawcy podkopali szczątki i spalili je obok grobu. Popioły wrzucono do rozkopu. Nazwiska pomordowanych widnieją na płycie mogiły. Tomasz Bugajski: - Co roku 7 listopada przypomina nam o wielkiej tragedii, jaka rozegrała się na tej ziemi równo 71 lat temu. Góry Morzewskie stały się jednym z najważniejszych w powiecie pilskim symboli okrutnej i bezwzględnej okupacji hitlerowskiej. 38 Polaków i 3 Niemców rozstrzelanych tu 7 listopada 1939r. to niemy dowód zbrodni dokonanej w tym lesie przez Gestapo na niewinnej ludności cywilnej. Jednak świadectwo o nich nie zginęło, nosimy je w naszej pamięci i naszych sercach. Dzięki imieniu Szkoły Podstawowej w Morzewie pamięć o nich już nie zaginie. Dzisiejsze święto jest przypomnieniem tego niezwykle tragicznego wydarzenia oraz osób które mimowolnie stały się jego uczestnikami.


Zakątek Męczeństwa Narodu Polskiego
Lokalizacja: Chodzież, Cmentarz Parafialny, ul. Jagiełły

W dolnej części chodzieskiego cmentarza, w pobliżu kaplicy cmentarnej, znajduje się miejsce upamiętniające męczeństwo Polaków zamordowanych w Katyniu, Starobielsku, Treblince, Oświęcimiu i innych miejscowościach. Miejsce to nazwane Zakątkiem Męczeństwa Narodu Polskiego stworzył były nauczyciel chodzieskiego Liceum Ogólnokształcącego Janusz Nidecki, którego ojciec zginął w Katyniu. Zakątkiem opiekują się nadal uczniowie szkoły, w której Janusz Nidecki był nauczycielem. 
 
W dniu 7.5.2010 r. w Kąciku Katyńskim, bo taką też nazwę tego miejsca ostatnio się stosuje, odsłonięto kamień poświęcony tragicznie zmarłemu w katastrofie smoleńskiej prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu - honorowemu obywatelowi Chodzieży.