Kalendarium TMZCH

10
07.2011

Wizyta Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w Chodzieży – wycieczka ze Środy Wlkp. i  Zaniemyśla.  Zwiedzano pod przewodnictwem  Henryka Zydorczaka, Edmunda Kaczmarka, Waldemara Janiszewskiego oraz  Marzeny Rybarczyk : Pałac w Strzelcach, Nietuszkowo, Ujście i  Chodzież.

29
06.2011

Zebranie Zarządu TMZCh. W programie: 35-lecie TMZCh, przyjazd do Chodzieży wycieczki ze Środy Wlkp. - ŚTK,  relacja w prasie niemieckiej po zjeździe w Lemgo, podsumowanie majówki, omówienie planów związanych z upamiętnieniem miejsc historycznych w Chodzieży, planowana ekspozycja modelu Pomnika Wolności.

16
06.2011

Zebranie Zarządu TMZCh. W programie: 35-lecie TMZCh, przyjazd do Chodzieży wycieczki ze Środy Wlkp. - ŚTK,  relacja w prasie niemieckiej po zjeździe w Lemgo, podsumowanie majówki, omówienie planów związanych z upamiętnieniem miejsc historycznych w Chodzieży, planowana ekspozycja modelu Pomnika Wolności.

11
06.2011

Majówka przy pałacu w Karczewniku na zaproszenie             
p.   Eugeniusza Bogdana.
(55 osób)

6
06.2011

Spotkanie zarządu TMZCh. W programie: sprawozdanie z udziału w konferencji regionalistów w Środzie Wlkp., z udziału TMZCh w Chodzieskich Targach Gospodarczych, omówienie przygotowań do majówki w Karczewniku.

3-4
06.2011

Udział przedstawicieli TMZCh - Marii i Eugeniusza Zychla w Konferencji regionalistów w Środzie Wlkp.

4
06.2011

Udział TMZCh w Chodzieskich Targach Gospodarczych. W stoisku TMZCh dyżurowali Roman Kabat, Teresa i Roman Wieczorek, Edmund Kaczmarek, Ewa Wylegała, Iwona Szudra oraz Irena Żywicka.

31
05.2011

Zebranie zarządu TMZCh. W programie : sprawozdanie z wycieczki do Goraja, sprawozdanie z wizyty delegacji na Zjeździe w Lemgo, przygotowanie do udziału TMZCh w Chodzieskich Targach Gospodarczych, przygotowanie „Majówki-2011”, wyjazd na Konferencję Regionalistów w Środzie Wlkp., pozostałe sprawy bieżące.

28
05.2011

Udział członków zarządu TMZCh –Henryka Zydorczaka i Marii Zychla,  w delegacji Powiatu Chodzieskiego w Zjeździe HKG, na uroczystości  10-lecia współpracy stowarzyszeń HKG i TMZCh w Lemgo w Niemczech.     (zał. Nr 15)

28
05.2011

Wycieczka TMZCh do Goraja k/Czarnkowa, udział w obchodach              X Mistrzostw Europy w umiejętnościach leśnych. (58 osób)