Kalendarium TMZCH

15
02.2012

Udział członków  TMZCh – na zaproszenie Starostwa Powiatowego,  w koncercie w ChDK  pt.  „W Krainie Uśmiechu” w wykonaniu gwiazd Polskiej Opery Kameralnej przy akompaniamencie Ewy Szpakowskiej. Prowadzenie : Kazimierz Kowalski.

2
02.2012

Posiedzenie zarządu. W programie bieżące sprawy organizacyjne. 

28
01.2012

Spotkanie delegacji TMZCh (Henryk Zydorczak, Maria Zychla, Roman Wieczorek)  w zakładzie kamieniarskim P. Zydora, w sprawie wykonania tablic informacyjnych  miejsc historycznych dla miasta, obiektów już nieistniejących.

25
01.2012

Zebranie sprawozdawcze z działalności i finansowe  TMZCh za    2011 r.   Omówiono plan pracy na 2012 r. Uchwalono wysokość składki członkowskiej na 2012 r. Nowym członkom wręczono legitymacje.     
Po zebraniu ogólnym zarząd, omówił bieżące sprawy organizacyjne.               

12
01.2012

Posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej TMZCh z udziałem kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej – Małgorzaty Staszewskiej  oraz Prezesa TPPW – Romana  Grewlinga w ChDK. W programie: sprawy organizacyjne, plan pracy na 2012 r., sprawozdanie finansowe za 2011 r.,  wystąpienie – kier. Warsztatów( z apelem  o udział w balu charytatywnym na rzecz Fundacji) oraz Prezesa  TPPW (nt. organizowanej 16.02. br.  w  Sejmie wystawy o Powstaniu Wielkopolskim).

11
01.2012

Udział delegacji TMZCh (H. Zydorczak, T. i R. Wieczorek)w uroczystości – przygotowanej przez SP Nr 3 przy kwaterze Powstańców Wielkopolskich.

29
12.2011

Wyjazd TMZCh do Poznania. Wysłuchanie koncertu pt. „Słowicze kolędowanie” w wykonaniu chóru chłopięcego i męskiego „Poznańskie słowiki” pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. (28 członków + 20 gości).

14
12.2011

Spotkanie świąteczno – noworoczne w Zespole Szkół Ponad-gimnazjalnych.  W programie wspominki po jubileuszowe, prezentacja zdjęć.  Spotkanie upiększył występ szkolnego zespołu artystycznego z programem bożonarodzeniowym.                                   

(obecnych 52 osoby).

8
12.2011

Udział członków TMZCh - Marii Zychla i Romana Kabata, w zebraniu TPPW w  MBP w sprawie m. in. złożenia prośby do Burmistrza Miasta o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Chodzieży” – ojcu Eustachemu Rakoczemu.
Udział przedstawiciela TMZCh – prezesa Henryka Zydorczaka w zebraniu w UM w związku przygotowaniami do jubileuszu 20-lecia współpracy z Nottuln.

29
11.2011

Wizyta (Henryk Zydorczak i Maria Zychla) u Honorowego Prezesa TMZCh – Jana Szelmeczki  z relacją z obchodów  Jubileuszu TMZCh.
Zebranie zarządu, w schronisku ”Gontyniec”.  Omawiano bieżące sprawy organizacyjne : organizacja wyjazdu na koncert kolęd chóru Stefana Stuligrosza w dniu 29.12.br., zebranie ogólne TMZCh w ZSZ – 14.12. br.. Prezentacja filmu z jubileuszu 35-lecia  oraz  ze mszy św.za Ojczyznę z i poświęcenia modelu Pomnika Wolności w dniu 11.11.2011 r. w kościele p.w. Św. Floriana.