Kalendarium TMZCH

15
05.2012

Posiedzenie Zarządu. Tematem było sprawozdanie Prezesa z wyjazdu do Lemgo, przygotowanie majówki,  organizacja udziału w Chodzieskich Targach Gospodarczych, wyjazd do Nottuln.

13
05.2012

Zjazd  HKG w Lemgo.  Prezes TMZCh Henryk Zydorczak oraz pastor  Sławomir Rodaszyński uczestniczyli  w w/w zjeździe.

8
05.2012

Dzień Zwycięstwa. Delegacja TMZCh, składa wiązankę kwiatów pod pomnikiem.

7
05.2012

Posiedzenie zarządu TMZCh. Program : sprawy bieżące, organizacja „majówki-2012” w Margoninie, wyjazd delegacji TMZCh na konferencję do GDK do Ujścia, wyjazd na zjazd  do Lemgo itp.

21
04.2012

Wycieczka TMZCh do Bornego-Sulinowa. Zwiedzanie Muzeum PGR w Bolegorzynie.  Zwiedzanie Bornego Sulinowa. 58 uczestników.

12
04.2012

Posiedzenie zarządu.  Tematem zebrania było: statuetki  „7 wspaniałych”, organizacja wycieczki do Bornego-Sulinowa, wycieczka do Puszczykowa, majówka 2012, Zjazd w Lemgo, jubileusz  20-lecia  Chodzież -  Nottuln,  itd.

19
03.2012

Spotkanie TMZCh w ZSL-G w Ratajach.

16
03.2012

Uroczystość – podsumowania Plebiscytu NTCh” -  „Siedmiu wspaniałych”. TMZCh  zdobyło I miejsce w kategorii  działalność społeczna oraz indywidualnie.

1
03.2012

Posiedzenie zarządu. Tematem posiedzenie było: tablice upamiętniające miejsca historyczne, jubileusz 20-lecia kontaktów  Chodzież - Nottuln, zebranie TMZCh w Ratajach, Zjazd HKG w Lemgo, projekt dodruku albumu, uchwała o nadaniu rondu  na drodze nr 11 – przy wlocie do Chodzieży od strony Poznania - nazwy „Trojana z Łekna”.

23
02.2012

Zebranie ogólne TMZCh w ZSP. W programie spotkanie  z cyklu „Ciekawi ludzie” -prezentacja zbiorów filatelistycznych  przez Leszka Wincenciaka i Bronisława Drozda. Wręczenie legitymacji nowym członkom Wojciechowi Nowaczykowi i Marianowi Kaczmarkowi. Omówienie planów TMZCh na najbliższe miesiące.