Kalendarium TMZCH

22
01.1979 r.
Posumowanie IV Plebiscytu WK FJN Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, Urzędu Wojewódzkiego w Pile i redakcji „Ziemi Nadnoteckiej” pod nazwa „Ludzie czynu Województwa Pilskiego 1978 roku”. „Najpopularniejszym człowiekiem czynu województwa pilskiego 1978 roku” został - Zenon Gośliński.
18
10.1978 r.
TMZCh występuje z wnioskiem – propozycją do Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej i ISekretarza Komitetu Miejskiego PZPR – Tow. Mariana Promińskiego o nazwanie nowej obwodnicy wokół Chodzieży „Traktem Władysława Jagiełły. (zał. nr 3)
12
10.1978 r.
Zebranie TMZCh. Propozycja nadania nazwy nowej ulicy - obwodnicy chodzieskiej, imieniem Władysława Jagiełły. W/w propozycja, została jednogłośnie i z entuzjazmem zaakceptowana. Wydano pierwsze legitymacje Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. (legitymacja z Nr 1)
07
09.1978 r.
Konferencja TMZCh. W programie konferencji: Rys historyczny TMZCh lata 1963 do chwili obecnej, założenia statutowe, cele i zadania TMZCh, przygotowania do 550- rocznicy nadania praw miejskich Chodzieży, zmiana statutu(zatwierdzonego przez Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Pile – 2.06.1975 r.), wybór Komisji rewizyjnej (Napierała Jan), omówienie możliwości zorganizowania Muzeum Regionalnego. (zał. Nr 1 i 2)
11
03.1978 r.
Powstało w Chodzieży samodzielne stowarzyszenie pod nazwą : TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym TMZCh, do którego zapisało się 83 osoby, wybrano Zarząd w składzie: Prezes – Zygmunt Horowski, wiceprezesi – Zenon Gośliński i Ryszard Cichocki, skarbnik – Mieczysław Panek, sekretarz – Leszek Wołoszyn, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został – Jan Napierała
01
01.1977 r.
TMZCh z UM organizują Koncert słowno – muzyczny, ukazujący dorobek amatorskiej twórczości artystycznej zespołów działających w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, MDK, ChDK i SOM, w 32-rocznicę Wyzwolenia Chodzieży, 58-rocznicę Powstania Wielkopolskiego, 35-rocznicę Powstania Polskiej Partii Robotniczej.
27
10.1976 r.
Udział Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej Zygmunta Horowskiego w Sejmiku Kulturalnym w Pile.
13
10.1976 r.
Powstało w Chodzieży samodzielne stowarzyszenie pod nazwą : TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym TMZCh, do którego zapisało się 83 osoby, wybrano Zarząd w składzie: Prezes – Zygmunt Horowski, wiceprezesi – Zenon Gośliński i Ryszard Cichocki, skarbnik – Mieczysław Panek, sekretarz – Leszek Wołoszyn, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został – Jan Napierała