Kalendarium TMZCH

15
01.1981
Zebranie zarządu TMZCh z udziałem Zygmunta Horowskiego, Ryszarda Cichockiego, Zenona Goślińskiego, Jana Margowskiego i Leszka Wołoszyna.
20
11.1980

Zebranie plenarne w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie opracowywanej monografii miasta Chodzieży, z udziałem dr. Stefana Chmielewskiego i mgr. Erazma Scholtza.

Prof. dr Stanisław Nawrocki wygłosił wykład „Chodzież w okresie zaborów” . 

29
03.1980
Zebranie zarządu TMZCh. Tematem zebrania była korekta i uzupełnienie hasła o Towarzystwie Miłośników Ziemi Chodzieskiej , w odpowiedzi na prośbę Biblioteki Polskiej Akademii Nauk.
04
12.1979 r.
Udział TMZCh w Spotkaniu Towarzystw Kulturalnych w Pile (w Klubie WSS, przy ul. Ludowej). TMZCh reprezentowała delegacja w składzie: Prezes – Zygmunt Horowski, V-ce Prezesi Zenon Gosliński i Ryszard Cichocki, sekretarz – Leszek Wołoszyn i dyrektor ChDK – Jan Margowski. (zał. Nr 5)
11
11.1979 r.
Udział TMZCh w uroczystej manifestacji z okazji 40-rocznicy rozstrzelania w dniu 7.11.1939 r. 45 mieszkańców Ziemi Chodzieskiej. Pochodowi towarzyszyła orkiestra pod dyr. Zenona Hetmańczyka. Wzruszające przemówienie wygłosił na tej uroczystości Prezes TMZCh – Zygmunt Horowski, który w zakończeniu przeprowadził Apel Poległych. Ponadto Prezes TMZCh – powierzył opiekę nad Pomnikiem Szkole Podstawowej w Morzewie i Szczepowi ZHP w Kaczorach. Jednocześnie wręczył drużynie harcerskiej Księgę pamiątkową celem prowadzenia kroniki tego pamiętnego miejsca. (zał. Nr 6)
12
09.1979 r.
Udział TMZCh w Wojewódzkiej Inauguracji Roku działalności Kulturalno-Oświatowej 1979/80 w WDK w Pile, organizowanej przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Pile.
19
07.1979 r.
Otwarcie Wystawy zorganizowanej przez TMZCh, Dom Kultury i autora – pt. „Chodzieska Inspiracja – Malarstwo Zenona Kaczmarkiewicza”
26
04.1979 r.
Zebranie wyjazdowe TMZCh na Wzgórza Morzewskie. TMZCh weszło w skład Społecznego Komitetu Odnowy pomnika na Wzgórzach Morzewskich. Wynikiem działania komitetu wykonano prace renowacyjne pomnika, wytrzebiono drzewa i krzewy, wyrównano drogę, wykonano schody i podejście na wzgórze, zamontowano tablice orientacyjne.Kobieta i dziecko” w znaczkach pocztowych. Prelekcja Zygmunta Horowskiego dot. ustalenia historycznego herbu Chodzieży oraz sprawy założycieli Chodzieży. (zał. Nr 5)
08
03.1979 r.
Wieczorek towarzyski z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, wzbogacony występami artystycznymi oraz wystawą filatelistyczną P. Boruckiego nt. Kobieta i dziecko” w znaczkach pocztowych.Prelekcja Zygmunta Horowskiego dot. ustalenia historycznego herbu Chodzieży oraz sprawy założycieli Chodzieży. (zał. Nr 5)
03
02.1979 r.
Powołanie – Prezesa TMZCh – Zygmunta Horowskiego w skład zespołu konsultacyjnego opracowującego monografię Chodzieży. Pierwsze spotkanie zespołu konsultacyjnego – 7.02.1979 r. w Urzędzie Miejskim w Chodziezy. (Zał. Nr 4)