Kalendarium TMZCH

14
09.1992

Posiedzenie zarządu TMZCh w Urzędzie Miejskim. Bieżące sprawy organizacyjne. Omówienie projektu zmian w statucie.

15
05.1992

Sprawy bieżące TMZCh : Dni Chodzieży, dyskusja w sprawie barw miasta - flagi. Powołanie skarbnika – Edmunda Bembnisty.   Przedstawienie redakcji „Chodzieżanina”  opracowanych tematów historycznych – Ryszarda Cichockiego,  Zenona Goślińskiego, Zygmunta Orłowskiego i Heleny Dudkowiak. Omówienie partnerstwa z gminą Nottuln, propozycji kandydatur -  delegacji do Nottuln w lipcu,  przebiegu sprzedaży wydawnictw TMZCh.

26-29
03.1992

Wizyta delegacji z Nottuln w Chodzieży.

22
03.1992

Zebranie Zarządu. Omówienie  organizacji obchodów 25. rocznicy śmierci Klary Budnowskiej.  Przygotowania do wizyty chóru z Nottuln.

21
09.1991

Sesja  popularnonaukowa zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej i Towarzystwo Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego pod patronatem Burmistrza Miasta Chodzieży w ChDK, z odczytem mgr Czesława Skonki „Mazurek Dąbrowskiego z okresu Legionów Piłsudskiego”. 

3
07.1991

Posiedzenie Zarządu TMZCh  ( Jan Szelmeczka, Zygmunt Orłowski, Helena Dudkowiak, Jan Margowski, Zenon Hetmańczyk, Wojciech Wiśniewski i Ryszard Cichocki).

10
05.1991

Wycieczka TMZCh do skansenu  w Osieku.

20
04.1991

Udział TMZCh w sesji popularnonaukowej „Józef Wybicki a Konstytucja 3 Maja”, zorganizowanej w Ośrodku Leśnym Margonin-Wieś, dla uczczenia 200-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

28
04.1991

Udział TMZCh w uroczystości  odsłonięcia Krzyża Katyńskiego  na cmentarzu w Chodzieży

23
03.1991

TMZCh składa wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Chodzieży o powołanie Społecznego Komitetu Budowy Muzeum w Chodzieży. Wystąpienie do dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży z propozycją rozważenia sprawy nadania bibliotece imienia Stefana Michalskiego.