Kalendarium TMZCH

8
05.1995

Udział TMZCh w uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego pod Pomnik Pamięci Ofiar Wojen Bohaterów Walk o Wyzwolenie Polski.

22
02.1995

Posiedzenie zarządu TMZCh. W programie omówienie udziału TMZCh w obchodach Dni Chodzieży, organizacja wystawy „Historia Chodzieży w starej fotografii”, informacja z obrad Sejmiku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu, dyskusja nad zaawansowaniem prac nad wydaniem publikacji do III Zeszytu „Chodzież na starej fotografii”, organizacja wyjazdu TMZCh do operetki.

13
11.1994

Plenarne zebranie TMZCh w „Delfinie”. W programie : koncert Zespołu Akordeonistów z Wągrowca, życzenia dla  Zenona Goślińskiego z okazji 70-tych urodzin. Informacja o działalności TMZCh.

19
09.1994

Posiedzenie zarządu TMZCh. W programie – planowana  wizyta w Chodzieży członka Towarzystwa Miłośników Nottuln oraz  projekt rajdu samochodowego w ramach obchodów przez Towarzystwo Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego 200-lecia „Mazurka Dąbrowskiego”  , praca nad III zeszytem „Chodzież  na starej fotografii”.

16
08.1994

Udział  prezesa TMZCh - Jana Szelmeczki w uroczystości nadania Ośrodkowi Leśnemu w Margoninie imienia Witolda Łuczkiewicza.

2-5
06.1994

Wyjazd delegacji TMZCh do Nottuln.  (Helena Dudkowiak, Henryk Zydorczak, Honorata Niemiro, Zdzisław Witosławski, Andrzej Skibiński,       Konrad  Paluszkiewicz, Jan  Szelmeczka, Czesław  Kłos,  Halina i Tadeusz  Głowaccy, L. K. Łuczak, Tadeusz Kłos, Marek Piotrowski, Henryka i Edmund  Bembnista i inni).

17
05.1994

 Zebranie ogólne TMZCh w „Delfinie”.. W programie wykład nt. prasy lokalno – regionalnej („Chodzieżanin” , czasopiśmiennictwo w okresie międzywojennym w Chodzieży).  Występ Wągrowieckiego Chóru Kameralnego.

9
05.1994

Posiedzenie zarządu. Sprawy organizacyjne – wyjazd delegacji TMZCh do Nottuln, ,  przygotowanie zebrania ogólnego w maju.

11
02.1994

Udział w wykładzie   „150-lecie pierwszego wydania „Pieśni o ziemi naszej”  - W. Pola”. Prelekcja odbyła się w Urzędzie Miejskim, wygłosił ją  Czesław Skonka – gość z Gdańska.

25
01.1994

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne. Przygotowania do rocznic przypadających na 1994 r. : 20-lecia Towarzystwa, 75-lecia KS Polonia,  50-lecia Orkiestry Dętej, 20-lecia Komitetu Pomocy Społecznej – Klubu Seniorów.