Kalendarium TMZCH

19
05.1997

Udział TMZCh w uroczystej sesji, z okazji 5-lecia podpisania porozumienia o partnerstwie z gminą Nottuln w Chodzieskim Domu Kultury.

23
11.1996

Zebranie plenarne TMZCh.  Prelekcja  Konrada Krzyśki  „Historia garncarstwa w Chodzieży”.  Życzenia noworoczne. 

Nowy Zarząd TMZCh w składzie: 
Prezes – Zbigniew Franciszkiewicz, wiceprezes – Helena Dudkowiak, sekretarz – Maria Zychla, skarbnik – Alina Maćkiewicz, członkowie zarządu – Henryk Zydorczak i Jan Margowski.

9
10.1996

Posiedzenie Zarządu TMZCh. Przedstawienie  propozycji działania Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, przyjęto że,  zebrania ogólne odbywać się będą    1 x w kwartale.  Wybrano komisję rewizyjną TMZCh w składzie: Leon Łuczak, Elżbieta Kempa i  Maria Orłowska.

27
06.1996

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w sprawie przekazania dokumentacji TMZCh.       Zdający: Jan Szelmeczka i Edmund Bembnista,  przyjmujący – Zbigniew Franciszkiewicz   i  Alina Maćkiewicz. 

23
09.1996

Posiedzenie  zarządu TMZCh z udziałem wiceburmistrza Miasta Chodzieży Stanisława Pisarka i kierownika Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego – Honoraty Niemiro.   W programie ustalenie zasad pracy zarządu, terminarz zebrań ogólnych, uporządkowanie składu członkowskiego towarzystwa, ogłoszenie konkursu na projekt logo TMZCh.

10
06.1996

Walne zebranie członków sprawozdawczo – wyborcze. Przedstawienie sprawozdań z działalności i finansowych. Wręczenie przez Posła Ziemi Chodzieskiej Wojciecha Nowaczyka – Burmistrza Miasta – odznaki honorowej za zasługi dla miasta Chodzieży -   Edmundowi Bembniście. Wystąpienie Burmistrza Miasta nt. problemów miasta, ChZPiP, budowy muzeum. Udzielenie absolutorium zarządowi i  wybory. Na zakończenie występ zespołu „Seniorki”.  

5
05.1996

Posiedzenie zarządu TMZCh. Przygotowanie zebrania sprawozdawczo – wyborczego, wystąpienie do Urzędu Miasta Chodzieży, o nadanie honorowej odznaki „Za zasługi dla miasta Chodzieży”  Edmundowi Bembniście.

15
11.1995

Posiedzenie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne  - umieszczenie na łamach „Chodzieżanina” materiałów dot. ciekawych epizodów w dziejach Chodzieży, stopień zaawansowania pracy nad wykazem prac magisterskich  poświęconych tematyce Chodzieży i okolicy.

28
09.1995

Zebranie plenarne TMZCh.  Temat: „56. rocznica września 1939”.
Sprawy organizacyjne: relacja z pobytu przedstawicieli TMZCh w Nottuln na obchodach 50. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej (ks. Jan Stanisławski, Stefania Konarzyńska i Henryk Zydorczak). Wydanie części III „Chodzież na starej fotografii”. Opracowanie : Ryszard Cichocki, Zygmunt Orłowski, Jan Margowski, Edmund Bembnista, Jan Szelmeczka i Henryk Zydorczak.

19
06.1995

Zebranie plenarne TMZCh. W programie prelekcja Rafała Kacperskiego  „Znaczenie obiektów zabytkowych dla turystyki na przykładzie kościoła p.w. św. Floriana”. Informacja o  wystawie „Ceramika w Chodzieży” organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Pile.