Kalendarium TMZCH

22
03.2001

Urząd Statystyczny w Poznaniu wydał zaświadczenie o nadaniu TMZCh, numeru identyfikacyjnego REGON -  000807808.

14
03.2001

Zebranie ogólne TMZCh w MBP. W programie projekcja filmu o Chodzieży, obejrzenie wystawy „Chodzież w starej fotografii” oraz  zwiedzanie budynku przyszłego Muzeum. Zaaprobowano  propozycję usytuowania przy ul. Raczkowskiego tablicy pamiątkowej, poświęconej Józefowi Raczkowskiemu. Dyskusja nad miejscem,  projektem przyszłego pomnika „Ku czci Chodzieżan”.

28
02.2001

Zebranie zarządu TMZCh. Wizja lokalna w towarzystwie przedstawicieli Urzędu Miejskiego: Honoraty Niemiro - kierownika  Wydziału Kultury i Zbigniewa Bieleckiego – pracownika Wydziału  Technicznego Urzędu Miejskiego,  w  budynku przyszłego muzeum przy ul. Kościuszki w Chodzieży, spotkanie w  restauracji „Wielkopolanka”,  w sprawie omówienia możliwości przyspieszenia oddania do użytku budynku muzeum.  

24
01.2001

Zebranie ogólne TMZCh w siedzibie USC, z udziałem zaproszonych gości: Mirosława Juraszka – Burmistrza Miasta i Władysława Krawca – Starosty Chodzieskiego, Marii Bochan – prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Ustalono zasady  wzajemnej współpracy oraz miejsce i rolę TMZCh w życiu miasta i powiatu. 

17
01.2001

Zebranie   zarządu TMZCh. Omówienie statutu, ustalono wzór deklaracji członkowskiej, omówienie planu pracy na  rok 2001 oraz na lata 2001-2004 r.

12
12.2000

Posiedzenie zarządu TMZCh. W programie omówienie planu pracy na 2001 r. oraz uaktualnienie składu osobowego TMZCh

29
11.2000

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze TMZCh  (w USC).
Wybrano nowy zarząd TMZCh w składzie:  prezes –Henryk Zydorczak,  wiceprezes – Dariusz Olejniczak, sekretarz – Maria Zychla, skarbnik– Maria Orłowska, członkowie zarządu –   Henryk Słowiński,  Zbigniew Balicki, Jan Śwital.
Komisja  rewizyjna: przewodniczący - Zbigniew Franciszkiewicz, członkowie - Roman Grewling i Krzysztof Balasiński. W programie zebrania  ponadto:  przedstawiciel Urzędu Miejskiego – Honorata  Niemiro – kierownik Wydziału Kultury, omówiła nową stronę Chodzieży w internecie. W dyskusji – ogólny niepokój o datę uruchomienia muzeum.

16
01.2000

Udział TMZCh w otwarciu wystawy ”Zatrzymane w czasie”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej .

1
10.1998

Udział TMZCh  w  prezentacji książki „Dzieje Chodzieży”, pod redakcją Stefana Chmielewskiego, w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

15
04.1998

Zebranie zarządu TMZCh. Omówiono trzy przedłożone  propozycje   flagi miejskiej. Wydano opinię TMZCh w przedmiotowej sprawie.