Kalendarium TMZCH

29
08.2012

Posiedzenie Zarządu TMZCh. Głównym tematem było przygotowanie wycieczki we wrześniu na Festyn  Archeologiczny do Biskupina.

23
07.2012

Posiedzenie zarządu TMZCh.

13
07.2012

Udział Prezesa TMZCh – Henryka  Zydorczaka, w odsłonięciu tablicy pamiątkowej upamiętniającej lokalizację miejscowości Antoniny.

7
07.2012

Wycieczka TMZCh do Żabikowa i  Puszczykowa . Zwiedzanie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie,  zapalenie znicza  przy tablicy Bronisława Marona. W Puszczykowie zwiedzano  Muzeum Arkadego Fiedlera. Udział w wycieczce wzięło 38 osób.

23
06.2012

Udział delegacji TMZCh, (w składzie Teresa i Roman Wieczorek  oraz Jan Wiese), w uroczystej sesji w UM -  nadania tytułu Honorowego Obywatela  Miasta Chodzieży – O. Eustachemu Rakoczemu.

14
06.2012

Posiedzenie Zarządu. Tematem zebrania było : relacja z  udziału delegacji TMZCh w uroczystościach jubileuszowych w Nottuln.  Przygotowanie wycieczki do Puszczykowa i Mosiny.

7-11
06.2012

Wyjazd delegacji TMZCh do Niemiec, na obchody jubileuszu 20-lecia współpracy Chodzież -Nottuln. Delegacja TMZCh w składzie: Henryk Zydorczak, Edmund Kaczmarek,  Włodzimierz Piechocki, Stanisław Streich oraz tłumaczka Agnieszka . Poza tym w uroczystościach w składach innych delegacji byli też inni członkowie TMZCh : Andrzej Górzny, Hieronim Dreger itd.

2
06.2012

Chodzieskie Targi Gospodarcze. TMZCh jak co roku uczestniczyło w targach, zajmowano wspólny pawilon  Cechem Rzemiosł.

1
06.2012

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej  5-lecia współpracy  pomiędzy powiatami  Chodzież,  Lippe  i  Trostianieckim, przy Starostwie Chodzieskim.

26
05.2012

Majówka TMZCh w Margoninie.  Majówka odbyła się przy na nowo zlokalizowanej siedzibie Muzeum, w „Domu Sióstr” w Margoninie. Gospodarzem imprezy był p. Wojciech Burzyński. Majówkę rozpoczęto zwiedzaniem kościoła p.w. Św. Wojciecha oraz zwiedzaniem muzeum.