Kalendarium TMZCH

17
09.2001

Wycieczka TMZCh do Morzewa. Spotkanie w Szkole Podstawowej. Zwiedzanie kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego, złożenie kwiatów i zapalanie zniczy na grobach 44  mieszkańców Ziemi Chodzieskiej - zamordowanych, na Wzgórzach Chodzieskich.

29
08.2001

Zebranie Zarządu TMZCh w siedzibie USC. Omówienie spraw bieżących, program działań na wrzesień br., plan spotkania dot. wizyty w Chodzieży  delegacji  byłych mieszkańców Chodzieży z Niemiec w dniach  4-6.07.2001 r. 

6
07.2001

Podpisanie listu intencyjnego o chęci rozwijania wzajemnych kontaktów wspólnie z niemieckim stowarzyszeniem byłych mieszkańców Powiatu Chodzieskiego.           
Strona polska – burmistrz – Mirosław Juraszek, przedstawiciele TMZCh – prezes Henryk Zydorczak i Henryk Słowiński oraz Pastor Sławomir Rodaszyński. Strona niemiecka – Horst Klinger – prezes HKG Kolmar.

18
05.2001

Decyzja Urzędu Skarbowego  w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej : 764-23-20-632

16
05.2001

Walne Zebranie Członków TMZCh
w Margoninie. Uchwalono   Statut  Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Wizyta w GOK. Zwiedzanie Pałacu Skórzewskich i Izby pamięci Józefa Wybickiego– twórcy Mazurka Dąbrowskiego  w  Margońskiej Wsi, ognisko w parku przy pałacu.  

14
05.2001

Wywiad  dla lokalnej TV Anserwis z przedstawicielami zarządu TMZCh, w budynku muzeum nt. wystawy w muzeum i możliwości oddania do użytku muzeum.

9
05.2001

Posiedzenie Zarządu w siedzibie USC. Podsumowanie działań towarzystwa  za miniony okres. Przygotowanie Walnego Zebrania Członków, plan pracy TMZCh. 

04
05.2001

Otwarcie wystawy „Pomniki i miejsca pamięci narodowej na Ziemi Chodzieskiej” w budynku przyszłego Muzeum. Specjalną atrakcją wystawy był niespodziewanie odnaleziony gipsowy model Pomnika Zwycięstwa ku czci Powstańców Wlkp., odsłoniętego w 1931 r.

2
05.2001

Spotkanie TMZCh  w siedzibie  MBP –  z  naukowcem UAM -   dr  Tomaszem Wujewskim - wykład  pt. „Prezentacja wyników badań pozostałości  po zamku Potulickich-Grudzińskich w Chodzieży”.

4
04.2001

Posiedzenie zarządu TMZCh w siedzibie USC. Obchody Dni Chodzieży  (28.04. – 5.05.2001 r.) Wkład TMZCh : wystawa pomników w budynku przyszłego  Muzeum. Plan pracy na najbliższy okres, omówienie strony internetowej TMZCh, opracowanej przez Dariusza Olejniczaka.