Kalendarium TMZCH

13
03.2002

Wycieczka do Piły, do Galerii BWA na wystawę „150 lat Porcelany w Chodzieży”, w drodze powrotnej spotkanie przy kawie w restauracji „Straszny Dwór”.

6
03.2002

Zebranie zarządu TMZCh.  Bieżące sprawy organizacyjne, wyjazd delegacji TMZCh do Nottuln – miasta partnerskiego Chodzieży.

28
02.2002

Zebranie wyjazdowe TMZCh  w   Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych  w  Ratajach. Ustalono między innymi -założenie  i prowadzenie kroniki działalności TMZCh. W programie inscenizacja  z okazji 83-rocznicy Powstania Wlkp., występ chóru pod batutą  Jana Margowskiego. 

26
01.2002

16.oo 

Uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej poświęconej dowódcy chodzieskiej grupy powstańców w 1919 r. - Józefowi Raczkowskiemu – Powstańcowi Wlkp., który poległ w walce o Chodzież 28.01.1919 r. 

17.oo 

Spotkanie w restauracji „Delfin” z udziałem – prezesa ZG TPPW – Stefana Barłoga,  prezesa TPPW O/Piła, Starosty Chodzieskiego – Władysława Krawca, Przewodniczącej Rady Powiatu – Wandy Ślesińskiej, Burmistrza Miasta – Mirosława Juraszka oraz 38 członków TMZCh.

Zapoczątkowano utworzenie w Chodzieży Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 
Na w/w/ okoliczność złożono 9 deklaracji.

10
01.2002

Posiedzenie zarządu TMZCh. Omówienie realizacji zadań w grudniu 2001 r. i  planu pracy na styczeń 2002 r. Ostatnie ustalenia programu  na uroczystość  odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej  Józefa Raczkowskiego.

8
01.2002

Udział TMZCh w Apelu Poległych na cmentarzu przy pomniku Powstańców Wlkp.

5
01.2002

Na zaproszenie TMZCh koncertował w  kościele p.w. Św. Floriana  z koncertem kolęd, chór Festa Decoro z Poznania.

27
12.2001

Posiedzenie  zarządu TMZCh w siedzibie USC. Omówienie możliwości wykonania instalacji elektrycznych  przez lokalnych rzemieślników w budynku przyszłego Muzeum, program uroczystości odsłonięcie tablicy, sprawa przeniesienia lamusów z ul. Mickiewicza i Staszica.

21
11.2001

Spotkanie TMZCh w kościele p.w. Św. Floriana. Zwiedzanie kościoła  pod przewodnictwem proboszcza Władysława Kaźmierczaka. Spotkanie i zebranie  w Domu Katechetycznym. 

7
11.2001

Posiedzenie zarządu TMZCh w siedzibie USC. Przygotowanie uroczystości  odsłonięcia tablicy pamiątkowej  poświęconej Józefowi Raczkowskiemu.