Kalendarium TMZCH

28
01.2003

Zebranie zarządu TMZCh w schronisku „Gontyniec”. Sprawozdanie z działalności za     2003 r. i  omówienie planu pracy na 2004 r. 

22
01.2003

Zebranie zarządu TMZCh. Uczczenie chwilą ciszy  pamięć  zmarłego 5.01.2003 r. -przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i  prezesa TMZCh w latach 1996-2000 – Zbigniewa Franciszkiewicza. Bieżące sprawy organizacyjne, omawiano  plan pracy na 2003 r.

8
01.2003

Na cmentarzu parafialnym w Chodzieży odbył się pogrzeb,  zmarłego 5 stycznia 2003 r. -  Zbigniewa Franciszkiewicza – prezesa TMZCh w latach 1996-2000.                                     
W ostatniej drodze uczestniczyła delegacja TMZCh w składzie: Henryk Zydorczak, Maria Orłowska i Maria Zychla.

11
12.2002

Zebranie ogólne TMZCh w schronisku Gontyniec, z udziałem  nowo wybranego burmistrza Wojciecha Nowaczyka i wiceburmistrza Piotra Żurawskiego.

27
11.2002

Zebranie ogólne TMZCh, w restauracji „Delfin”. W programie: 1/ Prelekcja Małgorzaty Fijałkowskiej z Muzeum Okręgowego w Pile pt. „Znaki firmowe ceramiki chodzieskiej”, 2/ Prelekcja Henryka Wojtasika nt. działalności byłych chodzieżan w Niemczech, na podstawie wydawanych przez nich okresowych biuletynów. Przedstawiono propozycje stworzenia  sekcji tematycznych w TMZCh : ds.  muzeum regionalnego, sekcja ds. obchodów świąt i uroczystości, sekcja ds. kontaktów z urzędami, instytucjami, i stowarzyszeniami, sekcja ds. kontaktów z zagranica, ds. zdobywania, gromadzenia i ochrony zabytków, sekcja ds. gromadzenia i utrwalania informacji bieżących dot. ziemi chodzieskiej i TMZCh. Informacja o udziale delegacji TMZCh w uroczystości jubileuszowej 40-lecia Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu. Nominację   do Nagrody głównej WTK, otrzymał  Jan Szelmeczka.                                                           

20
11.2002

Zebranie zarządu TMZCh w siedzibie USC. Podsumowanie działalności w 2002 r., plan pracy na 2003 r. Prezentacja znaczków towarzystwa, tablicy informacyjnej – wykonanej nieodpłatnie przez Jacka Dutkiewicza,  oraz listowników TMZCh. Omówienie i przygotowanie kolejnych spotkań i zebrań ogólnych TMZCh.

25
09.2002

Zebranie TMZCh  w schronisku „Gontyniec”. Prelekcja   Sławomira Rodaszyńskiego  – Pastora Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego, nt. historii parafii chodzieskiej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Chodzieży, prezentacja okolicznościowej wystawy fotograficznej, oraz projekcja filmu nt. 100-lecia parafii.

18
09.2002

Zebranie zarządu TMZCh w siedzibie USC. Postanowiono zamówić tablicę informacyjną TMZCh, zgodnie z projektem znaczka TMZCh. Sprawy bieżące, zbliżający się jubileusz 150 lat chodzieskiej Fabryki Porcelany, w związku z tym ustalono zaprosić  na spotkanie z prelekcją  pracownika Muzeum Okręgowego w Pile - Małgorzaty  Fijałkowskiej. 

3
07.2002

Zebranie ogólne TMZCH w Szkole Podstawowej Nr 3. Omówienie minionych w ostatnim czasie uroczystości, między innymi odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej Armii Krajowej, 100-lecie OSP w Chodzieży. Omówienie Statutu, projekcja filmu ze Zjazdu HKG Kolmar w Lemgo. Dokonano wyboru projektu znaczka TMZCh, z przedstawionych  propozycji plastyka Alfreda Aszkiełowicza.

19
06.2002

Zebranie zarządu TMZCh w siedzibie schroniska „Gontyniec”. Relacja z udziału w Sejmiku Regionalistów, z wycieczki, oraz z wyjazdu do Nottuln – 10-lat współpracy, wizyta w budynku przyszłego muzeum, w związku z wykonanymi instalacjami elektrycznymi, nieodpłatnie przez Zakład Elektroinstalacyjny – Romualda Białczyka.