Kalendarium TMZCH

31
05.2003

31 maja  - 1  czerwca 

Wizyta delegacji TMZCh na dorocznym Zjeździe HKG Kolmar w Lemgo.

Delegacja TMZCh w składzie: Henryk Zydorczak  i Henryk Wojtasik oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego  – Maciej Strzeliński 

31
05.2003

Udział TMZCh  w obchodach Jubileuszu 100-lecia Powszechnego Szkolnictwa Podstawowego w Chodzieży  w  Szkole Podstawowej Nr 1.

12
05.2003

Posiedzenie zarządu TMZCh w schronisku „Gontyniec”. Sprawy organizacyjne – podsumowanie wizyty HKG Kolmar, oraz wyjazd delegacji TMZCh na Zjazd HKG Kolmar w Lemgo.  Omówienie możliwości włączenia się TMZCh,  w przygotowania obchodów jubileuszowych 570-lecia miasta Chodzieży. Przystąpienie do zbierania materiałów  celem wydania albumu nt.  historii Chodzieży.

23-24
04.2003

Wizyta w Chodzieży delegacji stowarzyszenia skupiającego byłych mieszkańców ziemi chodzieskiej - Heimatkreisgemeinschaft Kolmar  w Niemczech, w składzie: Renate i Winfried Schiller, Ursula Reinitz-Zylla i Ulrich Mittmann.  W programie :

Wizyta w Urzędzie Miejskim na zaproszenie Burmistrza Wojciecha Nowaczyka, wystąpienia burmistrza i przewodniczącej HKG Renaty Schiller.
Wspólne sadzenie drzewka jabłoni – „Symbolu dobrego początku”  przy restauracji  „Straszny Dwór”.


 

23
04.2003

Spotkanie TMZCh z delegacją HKG    w Restauracji „Wielkopolanka” .   

20
03.2003

Spotkanie TMZCh w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Ratajach.      
W programie między innymi występ młodzieży, pod opieką Teofila Kowalczewskiego,  poświęcony
84. rocznicy wybuchu Powstania Wlkp. i 569. rocznicy nadania praw miejskich Chodzieży. 

2
04.2003

Posiedzenie zarządu TMZCh w schronisku „Gontyniec”. Przygotowanie i plan działania na  czas  wizyty w Chodzieży delegacji Kolmar Heimatkreisgemeinshaft z Lemgo- stowarzyszenia byłych chodzieżan w Niemczech. Spotkanie w w/w sprawie z Burmistrzem Miasta – Wojciechem Nowaczykiem.

26
02.2003

Walne Zebranie Członków TMZCh w schronisku „Gontyniec”.  Spotkanie z Włodzimierzem Matwiejczukiem – Pastorem Kościoła Zielonoświątkowców i prelekcja nt. „Zarys dziejów Kościoła Zielonoświątkowego na ziemi chodzieskiej”.

W części organizacyjnej między innymi – wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej: przewodniczącą Komisji w miejsce Zbigniewa Franciszkiewicza została Stefania Kalinowska, członkami komisji - Roman Grewling i Krzysztof Balasiński. 

12
02.2003

Zebranie zarządu TMZCh w schronisku „Gontyniec”.  Omówienie sprawozdania z działalności  TMZCh za 2002 r. oraz  planu  pracy na 2003 r.

29
01.2003

Spotkanie TMZCh z proboszczem kościoła p.w. Św. Floriana w Domu Katechetycznym. Prelekcja  ks. proboszcza   Władysława Kaźmierczaka nt. „Proboszczowie  parafii Św. Floriana”.