Kalendarium TMZCH

8
01.2004

Złożenie przez delegacje TMZCh,  wiązanki kwiatów na grobie Powstańców Wielkopolskich  na cmentarzu w Chodzieży(Maria Orłowska, Maria Zychla i  Henryk  Zydorczak). Spotkanie wspólne towarzystw TMZCh oraz TPPW 1918-1919, w LO im. Leona  Kruczkowskiego z okazji 85-rocznicy walk w Powstaniu Wlkp., zwiedzanie wystawy i wysłuchanie programu artystycznego uczniów LO nt. Powstania Wlkp..

10
12.2003

Zebranie TMZCh w Zespole Szkół Ponad-gimnazjalnych   im. Hipolita Cegielskiego. Zwiedzanie szkoły pod przewodnictwem dyrektora - Mirosławy Kutnik, program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Spotkanie z Czesławem Kędziorą nt. zwyczajów świątecznych mieszkańców Chodzieży i ziemi chodzieskiej. Ustalono stan osobowy TMZCh na koniec 2003 r. – 74 członków.

19
11.2003

Zebranie TMZCh w MBP – spotkanie z Konserwatorem Zabytków – Romanem Chwaliszewskim – prelekcja n. t. ochrony zabytków na ziemi chodzieskiej.                           

Wg  aktualnego wykazu obiektów chronionych na terenie powiatu chodzieskiego jest 27 zabytków i 247 obiektów  pod ochroną.

7
11.2003

Złożenie  wiązanki kwiatów na grobach pomordowanych na Wzgórzach Chodzieskich.
Delegacja TMZCh – Maria Orłowska, Henryk Zydorczak i Mirosław Juraszek.

27
10.2003

Zebranie TMZCh w MBP z udziałem Wójta Gminy Chodzież – Zbigniewa Salwy,  wystąpienie Wójta nt. planów gminy w zakresie zagospodarowania i rozwoju, budowa trasy szybkiego ruchu, budowa wiatraków w Dolinie Noteci.

8
10.2003

Posiedzenie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne omówienie i podsumowanie wycieczki w dniu 27.09.2003 r.  

27
09.2003

Posiedzenie zarządu.  Bieżące sprawy organizacyjne, organizacja wycieczki we wrześniu, 200-lecie Lipiej Góry – przygotowanie listu gratulacyjnego.

13
08.2003

Posiedzenie zarządu.  Bieżące sprawy organizacyjne, organizacja wycieczki we wrześniu, 200-lecie Lipiej Góry – przygotowanie listu gratulacyjnego.

21
06.2003

Zebranie wyjazdowe do leśniczówki Piłka, na zaproszenie nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin – Jerzego Tarkowskiego. W programie prelekcja Jerzego Tarkowskiego nt. dorobku Nadleśnictwa, zwiedzanie bażanciarni, wysłuchanie koncertu  na rogach w wykonaniu leśników. W drodze powrotnej zwiedzanie tamy w Mielimące.

10
06.2003

Spotkanie  w MBP  z okazji promocji, wydanego  wspólnie przez MBP,  TMZCh, UM i BS  tomiku -  „Zasłużeni dla ziemi chodzieskiej”.