Kalendarium TMZCH

5
05.2004

Zebranie zarządu TMZCh w siedzibie TZUP.  Bieżące sprawy organizacyjne : 50-lecie stowarzyszenia HKG w Lemgo, udział  w zjeździe TMZCh oraz  udział  w Jarmarku Ceramicznym w ramach Dni Chodzieży.

3
05.2004

Sesja popularno-naukowa,  sesja historyczna w Chodzieskim Domu Kultury na rozpoczęcie roku jubileuszowego. Członkowie TMZCh wygłosili 6 referatów nt. historii miasta i powiatu:


„Z przeszłości miasta Chodzieży” – Maria Orłowska, „570-lecie Chodzieży a znaczenie badań regionalnych” – Jan Szelmeczka, „Powstańcy Chodzieży” i „Mosty chodzieskie” – Roman Grewling, „Dzieje rzemiosła na ziemi chodzieskiej” – Henryk Zydorczak, „Ruch kulturalny w Chodzieży” -  Sylwia Silska. W hollu ChDK – wystawa dot.  w/w tematów.
 
Henryk Zydorczak
 

25
04.2004

Wizyta w domu „Honorowej członkini  TMZCh” - Stefanii Jasielskiej – Maria Orłowska, Aleksandra Andrzejewska i Henryk Zydorczak.

22
04.2004

Zebranie ogólne TMZCh w Gimnazjum Miejskim. Zwiedzanie szkoły i sali gimnastycznej w towarzystwie dyrektorów – Jarosława Frankowskiego i Grzegorza Biegańskiego, zwiedzanie wystawy nt. historii Chodzieży, prezentacja strony internetowej szkoły, spotkanie przy kawie, projekcja filmu i wysłuchanie programu poetyckiego w wykonaniu młodzieży  szkolnej pod hasłem „Moje miasto jest mi bliskie”.

5
04.2004

Zebranie zarządu TMZCh w ChDK. Ustalenia dot. terminu i porządku sesji popularno-naukowej z okazji 570-lecia Chodzieży, wystawa fotografii „Stara Chodzież”. 

2
04.2004

Spotkanie TMZCh w MBP,  z okazji wydania przez UM  - 2-giej części wydawnictwa z cyklu „Zasłużeni dla ziemi chodzieskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” oraz   na otwarciu wystawy z okazji 570-lecia lokacji miasta Chodzieży p.t. „O duszy Chodzieży”.

24
03.2004

Zebranie ogólne TMZCh w ZSL-G w Ratajach. Zwiedzanie nowej sali gimnastycznej. Wystąpienie Lucyny Dworakowskiej nt. historii Rataj w oparciu o kronikę wsi Rataje. Sprawy bieżące: udział TMZCh w obchodach jubileuszu 570-lecia miasta Chodzieży, kontakty z HKG, itd.

3
03.2004

Udział przedstawicieli TMZCh w uroczystej sesji Rady Miejskiej, inaugurującej obchody 570. rocznicy nadania praw miejskich Chodzieży. Wystąpienie prezesa TMZCh -  Henryka Zydorczaka  nt.  „Chodzież na przestrzeni wieków”.

18
02.2004

Zebranie ogólne TMZCh  w schronisku „Gontyniec”. W programie zebranie sprawozdawcze za 2003 r. oraz prelekcja Stanisława Binieckiego – prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z o.o.  nt. „90 lat wodociągów w Chodzieży”.

17
02.2004

Zebranie zarządu TMZCh w schronisku „Gontyniec”. Omówienie przygotowań do sesji inuguracyjnej obchodów 570-lecia lokacji Chodzieży, oraz do sesji  popularno-naukowej.