Kalendarium TMZCH

2
10.2004

Udział TMZCh w ekumenicznej uroczystości  w kaplicy i przed symbolicznym grobowcem na cmentarzu ewangelickim. Celem uroczystości było odsłonięcie tablicy poświeconej pochowanym tam ewangelikom w latach 1818-1945.  Modlitwom przewodniczyli pastorowie Kościoła ewangelicko-augsburskiego - Tomasz Wola i Kościoła ewangelicko-metodystycznego - Sławomir Rodaszyński z Chodzieży.

29
09.2004

Wycieczka TMZCh do Kaczor. Zwiedzanie kościołów p.w. Św. Andrzeja Boboli i bł. Franciszki Siedliskiej  w Kaczorach, zwiedzanie szkół Podstawowej i Gimnazjum, pod przewodnictwem  dyrektora Gimnazjum - Mieczysława  Bilejczyka i Szkoły Podstawowej - Wojciecha  Gapińskiego.

Spotkanie przy kawie, występ zespołów szkolnych „Promyki” i „Promyczki”. Wystąpienie Beaty Suśniak – przedstawicielki Urzędu Gminy  Kaczory oraz Wojciecha Gapińskiego nt. historii gminy i szkoły w Kaczorach.       

 

8
09.2004

Posiedzenie zarządu TMZCh w schronisku „Gontyniec”. Podsumowanie wizyty delegacji HKG Kolmar, plan pracy TMZCh, prowadzenie kroniki.

20-30
08.2004

Wizyta delegacji HKG w Chodzieży, udział w Dożynkach Wielkopolskich w Chodzieży. Wyjazd delegacji w dniu 29.08.br. z delegacją TMZCh, na Wzgórza Morzewskie. Na grobach   w hołdzie pomordowanym delegacje złożyły wieńce.  Spotkanie z delegacją HKG w restauracji  „Straszny Dwór”.

12
08.2004

Posiedzenie zarządu w schronisku „Gontynie”. Przygotowanie wizyty delegacji HKG Kolmar w Chodzieży w czasie Dożynek Wojewódzkich 28-30.08.br.

20
07.2004

Posiedzenie zarządu w schronisku „Gontyniec”. Omówienie aktualnego stanu kontaktów towarzystw HKG i TMZCh, relacja z  udziału delegacji TMZCh w Zjeździe w Lemgo, itd.

23
06.2004

Zebranie wyjazdowe TMZCh do Ujścia i Nowej Wsi Ujskiej.  Zwiedzanie kościoła p.w. Św. Mikołaja i Kalwarii Ujskiej pod przewodnictwem Marzeny Rybarczyk. Spotkanie przy kawie  w bibliotece w Nowej Wsi Ujskiej, wystąpienia nt. historii wsi bibliotekarki Justyny Woźniak i sołtysa Jana Hajta..

23
05.2004

Wycieczka TMZCh do Oleśnicy. Zwiedzanie gospodarstwa rybackiego na zaproszenie   Eugeniusza Bogdana. 

21-22
05.2004

Udział delegacji  TMZCh w jubileuszowym 50-tym Zjeździe  HKG Kolmar w Lemgo : Henryk Wojtasik i Henryk Zydorczak oraz Pastor Sławomir Rodaszyński.

8
05.2004

Udział  TMZCh w uroczystości organizowanej przez TPPW -  odsłonięcia  Pomnika Czynu Powstańczego w Chodzieży, przy ulicy Dworcowej.