Kalendarium TMZCH

21
01.2005

Udział w obchodach Jubileuszu 45-lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chodzieży, zapalenie znicza na cmentarzu na grobie Powstańców Wlkp., spotkanie w szkole i  na uroczystej  akademii w ChDK.

5
01.2005

Zebranie zarządu TMZCh w schronisku Gontyniec. Sprawy organizacyjne: Apel Powstańców, 45-lecie Szkoły Podstawowej Nr 3, 60-lecie Chodzieskiej Orkiestry Dętej, realizacja budowy Muzeum, plan pracy na 2005 r. itd.

15
12.2004

Zebranie  TMZCh w DPS. W programie:   1/Uroczystość 94-urodzin „Honorowej członkini TMZCh”- Stefanii Jasielskiej.  2/ Walne Zebranie Członków – wyborcze TMZCh. Aktualny zarząd :                                                                              

Prezes – Henryk Zydorczak, V-ce Prezes – Henryk Słowiński, sekretarz – Maria Zychla., skarbnik – Maria Orłowska, członkowie zarządu: Jan Śwital, Edmund Kaczmarek. Komisja Rewizyjna : przewodnicząca - Stefania Kalinowska, członkowie – Roman Kabat i Konrad Krzyśka.

26
11.2004

Zebranie zarządu w Schronisku „Gontyniec”. Przygotowanie Walnego  Zebrania Członków w grudniu br. , propozycje zmian w statucie, aktualizacja stanu osobowego członków na 26.11.br. – 74 osoby.

17
11.2004

Wycieczka do Budzynia. Zwiedzanie nowego Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich oraz Izby Muzealnej w szkole, spotkanie z Wójtem Gminy Budzyń - Marcinem Sokołowskim, dyrekcją szkoły i historykiem Hanną Danielewicz.

15
11.2004

Zebranie zarządu w schronisku „Gontyniec”.  Szczegółowe ustalenia dot. zebrania wyjazdowego do Budzynia,  94. urodziny Stefani Jasielskiej – najstarszej, honorowej członkini TMZCh, omówiono stan przygotowań do druku publikacji z cyklu „Zasłużeni dla Ziemi chodzieskiej” w dziedzinie oświaty.

7
11.2004

Złożenie przez delegację TMZCh – Maria Zychla, Henryk Zydorczak i Maria Orłowska, wiązanki kwiatów na grobach pomordowanych mieszkańców Ziemi Chodzieskiej na Wzgórzach Morzewskich .  

25
10.2004

Zebranie zarządu w Schronisku „Gontyniec”. Przygotowanie zebrań ogólnych w listopadzie i grudniu br., przygotowanie Walnego Zebrania Członków, omówiono wniosek z kandydaturą Henryka Zydorczaka - do nagrody głównej WTK za 2004 r.  

22
10.2004

Udział TMZCh w uroczystości w ChDK, z okazji   30-lecia działalności chóru Seniorki.

7
10.2004

 Wizyta w Domu Pomocy Społecznej u „Honorowej członkini TMZCh” -  Stefanii Jasielskiej – Maria Orłowska i Maria Zychla.