Kalendarium TMZCH

9
05.2005

Udział delegacji TMZCh w  uroczystości odsłonięcia Pomnika Wiecznej Pamięci  Ofiarom Wojen i Walk o Polskę, w parku przy ul. Paderewskiego. Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Maria Orłowska, Maria Zychla, Henryk Zydorczak i Henryk Wojtasik.

6-7
05.2005

Udział  delegacji TMZCh i Starostwa Chodzieskiego  na dorocznym Zjeździe HKG Kolmar w Lemgo. TMZCh reprezentowali - Henryk  Zydorczak i Jan  Zieliński.

27
04.2005

Zebranie Zarządu TMZCh  w Szkole Podstawowej Nr 3. Tematyka: organizacja wyjazdu do Lemgo –delegacja w składzie: Henryk  Zydorczak i Jan Zieliński, finansowanie książki „Nauczyciele i wychowawcy”, sprawy bieżące.

23
04.2005

Udział delegacji  TMZCh w pogrzebie honorowej  członkini TMZCh -       Stefanii Jasielskiej.     

23
04.2005

Wycieczka TMZCh do Budzynia  -zwiedzanie Centrum Ceramiki, zwiedzanie Przedsiębiorstwa „Danmis” w Bukowcu -  hodującego kozy i produkującego wyroby z mleka koziego, zwiedzanie zabytkowego kościoła p.w. Św. Marcina w Żoniu - pod przewodnictwem  ks. Ryszarda Kufla.   Zakończenie wycieczki - piknik w ośrodku wypoczynkowym w Zbyszewicach.          (33 osoby)

12
04.2005

Zebranie Zarządu TMZCh w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży. Tematyka:  wyjazd do Lemgo, wniosek o dotacje do UM, rozbiórka Fabryki Porcelitu przy ul. Buszczaka, informacja Romana Grewlinga nt. działalności TPPW.,  sprawy organizacyjne, plany wydania monografii chóru „Halka”.

15
03.2005

Zebranie TMZCh w Ratajach w ZSL-G.  Ponadto program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej - pod opieką nauczycieli - Teofila Kowalczewskiego  i Grażyny Muchy,  pod hasłem: „Chodzież  1434–1918/1919–2005”  nam ta ziemia od innych droższa”, oraz występ zespołu wokalnego „Złoty Liść” z Domu Kultury w Budzyniu, pod batutą Jana Margowskiego. (30 osób)

23
02.2005

Zebranie TMZCh w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym i Ekonomicznym w Chodzieży. Zwiedzanie i zapoznanie się z działalnością szkoły, przedstawione przez dyrektora Gorgoniusza Przybyszewskiego. (38 osób)

2
02.2005

Zebranie Zarządu TMZCh. Omówienie spraw bieżących, budowa Muzeum, planowane wydawnictwa, Zjazd w Lemgo, plany Rady Miejskiej dot. budowy pomnika.

28
01.2005

Udział  TMZCh w obchodach w ChDK – Jubileuszu 60-lecia Orkiestry Dętej w Chodzieży.