Kalendarium TMZCH

9
11.2012

Uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych, upamiętniających Synagogę – przy dzisiejszej ulicy Harcerskiej  i Kościół ewangelicki przy Alei Kościuszki.

8
11.2012

Spotkanie z delegacją HKG w Pensjonacie „U kota Wasyla”. Omówienie programu uroczystości  odsłonięcia tablic przy ulicach Harcerskiej i Kościuszki.

7
11.2012

Udział delegacji TMZCh w dorocznej uroczystości oddania czci pomordowanym mieszkańcom Ziemi Chodzieskiej na WzgórzachMorzewskich.

5
11.2012

Posiedzenie zarządu TMZCh. Tematem spotkania  było przygotowanie wyjazdu na Wzgórza Morzewskie, ostatnie ustalenia dot. obchodów odsłonięcia tablic przy ulicach Harcerskiej i Kościuszki, ustalenia dot. udziału TMZCh w obchodach Święta Niepodległości oraz 110-leciu kościoła ewangelicko-metodystycznego.

29
10.2012

Posiedzenie zarządu TMZCh. W programie spotkania: korespondencja do TMZCh, zaproszenia do udziału w konferencji WTK, spotkanie z delegacją HKG w przeddzień uroczystości odsłonięcia tablic (8.11.br. - 19.oo „U kota Wasyla”), omówienie programu uroczystości w dniu 9.11.br.

24
10.2012

Spotkanie TMZCh w stanicy  WOPR, przy Promenadzie Miejskiej.  Wystąpienie burmistrza Jacka Gursza  nt. przebiegu budowy promenady z  oglądaniem filmu. Wystąpienie Remigiusza Nowaka nt. działalności WOPR ze zwiedzaniem stanicy.

24
09.2012

Udział przedstawicieli TMZCh – Maria Zychla i Edmund Kaczmarek  w  Konferencji naukowej „Regionaliści w badaniach historii  Achidiecezji Poznańskiej”  w Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

22
09.2012

Wycieczka TMZCh do Biskupina i Bednar.                                      

Udział TMZCh  (36 osób) w Festynie Archeologicznym w Biskupinie, oraz w tarkach -  Agro-Show w Bednarach.

18
09.2012

Posiedzenie zarządu w sprawie stanu przygotowań tablic (projekt, data i program uroczystości), wycieczka do Biskupina, oraz zaproszenie WTK na Konferencję do Poznania.

1
09.2012

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. TMZCh reprezentowali Henryk Zydorczak, Maria Zychla i Iwona Szudra.