Kalendarium TMZCH

19
10.2005

Zebranie wyjazdowe TMZCh W programie: wyjazd autobusem ZKM, zwiedzanie zakładu JENOX, zwiedzanie Miejskiej oczyszczalni ścieków, zebranie w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Chodzieży, przy ul. Noteckiej. (37 osób)

14-16
10.2005

Udział Prezesa TMZCh – Henryka Zydorczaka w IV Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów w Sandomierzu.

5
10.2005

Zebranie Zarządu TMZCh  w ChDK.  Tematyka : zaproszenie  Rady Krajowej Towarzystw Regionalnych w Warszawie  na IV Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Regionalistów w Sandomierzu, druk „Halki”, 80-lecie Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży, wydanie 500-numeru „Chodzieżanina”, sprawy bieżące.

21
09.2005

Wycieczka TMZCh pod hasłem „ Śladami Pałuków i Cystersów – założycieli (?)Chodzieży” do Wągrowca, Tarnowa Pałuckiego i Łekna. Zwiedzanie w Wągrowcu - Klasztoru pocysterskiego, Fary, Muzeum, bifurkacji rzek, grobowca-piramidy, w Tarnowie Pałuckim – kościół drewniany z XVII w., w Łeknie – kościół. ( 43 osoby)

22
08.2005

Zebranie Zarządu TMZCh W programie przygotowanie do druku, szukanie sponsorów  na wydanie książki autorstwa Krystyny i Romana Kabatów o chórze „, Halka”, rozliczenie  publikacji książki „Nauczyciele i wychowawcy”, możliwości uruchomienia Muzeum w Chodzieży, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ChDK, sprawy organizacyjne.

30
06.2005

Spotkanie  TMZCh w MBP, z autorami biogramów  do książki z cyklu Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej  pt.”Nauczyciele i wychowawcy”. (17 osób)

16
06.2005

Wycieczka TMZCh do Tuczna i Skrzatusza. Zwiedzanie z przewodnikiem oraz Henrykiem Wojtasikiem  zamku i kościoła w Tucznie. W drodze powrotnej – zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu.     (40 osób)

14
06.2005

Uroczysta promocja w ChDK – w zrealizowanej przez TMZCh - III części książki wydanej przez MBP -  „Zasłużeni dla Ziemi chodzieskiej – nauczyciele i wychowawcy”.                  

W programie : prezentacja multimedialna „Kroniki kościołów chodzieskich” Leonarda Kurpisza.

21-22
05.2005

Konferencja WTK,   pn. „Sejmik Wielkopolski Regionalistów” w  Pile, powiązany z konferencją pn.”Kultura w strategii rozwoju województwa wielkopolskiego w latach 2007-2020” – Prezes TMZCh  - Henryk Zydorczak. 

18
05.2005

Zebranie zarządu TMZCh. Tematyka: relacja z wizyty w Lemgo, druk książki, sprawy organizacyjne.