Kalendarium TMZCH

1
02.2006

Zebranie zarządu TMZCh schronisku Gontyniec. Tematyka: plan pracy na 2006 przygotowanie Walnego Zebrania Członków  - sprawozdawczego, propozycje nowych publikacji,  udział w sesji Rady Miejskiej  nt. uruchomienia Muzeum, sprawy organizacyjne.

27
01.2006

Zebranie TMZCh w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko, przy ul. Siejaka w Chodzieży. Z działalnością szkoły zapoznała zebranych dyrektor szkoły Joanna Pietraszak.  Wysłuchano Koncertu kolęd oraz występu uczennicy szkoły A. Łukaszewskiej. (37 osób)


 

9
01.2006

Zebranie zarządu TMZCh.  Tematyka: relacja z udziału w uroczystościach rocznicowych wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 26.12.2005 w Chodzieży i 5.01.2006 r. w Budzyniu – Henryk Zydorczak i Konrad  Krzyśka, oraz 7.01.2006 r. - złożenie kwiatów pod tablicą Raczkowskiego, omawianie planu pracy na 2006 r.  sprawy bieżące.

16
12.2005

Promocja w ChDK  książki z inspiracji TMZCh, wydanej przez MBP,  z cyklu „Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej” - „Koło śpiewacze Halka 1920-1965” -  autorstwa Krystyny i Romana Kabatów , w 80-tą rocznicę utworzenia i 40-tą zakończenia działalności chóru „Halka”.

14
12.2005

Zebranie Zarządu TMZCh  Tematyka:  ostatnie przygotowania do promocji książki „Halka”, rozliczenie dotacji Urzędu Miejskiego.

7
12.2005

Konferencja naukowa UAM w Poznaniu, pt. „O nowy kształt historycznych badań regionalnych”.  Henryk  Zydorczak, Maria  Orłowska i Maria Zychla.

6
12.2005

Udział Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej w spotkaniu w restauracji „Łazienki chodzieskie”, organizowanym przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego nt. :”Ignacy Jan Paderewski i jego związki z Chodzieżą”.

30
11.2005

Zebranie zarządu TMZCh w Schronisku Gontyniec.  Tematyka : organizacja promocji  książki „Halka”, relacja delegacji z udziału w Zjeździe Regionalistów w Murowanej Goślinie, sprawy bieżące.

23
11.2005

Wycieczka   TMZCh do Poznania pod hasłem „Między historią a przyszłością”.         
W programie zwiedzanie pod przewodnictwem ks. Jana Stanisławskiego Katedry Poznańskiej, wizyta w hipermarkecie Plaza. (33 osoby)

Udział członków zarządu TMZCh w posiedzeniu Komisji Kultury i Oświaty Rady Miejskiej -  poświęconej problemowi muzeum regionalnego.

  
Zjazd Regionalistów w Murowanej Goślinie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej  reprezentują: Prezes - Henryk  Zydorczak  i  Maria  Orłowska.

Udział TMZCh w uroczystości jubileuszowej Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Ratajach, w trakcie którego podpisano porozumienie o współpracy  między szkołą i Zespołem Szkół Zawodowych w Detmold w Niemczech.  Współpraca ta jest owocem pięcioletnich kontaktów TMZCh i HKG Kolmar.

Udział TMZCh w uroczystości w ChDK, podsumowującej plebiscyt Gazety Regionalnej Chodzieżanin” „7 wspaniałych”, oraz  uzyskanie przez Henryka Zydorczaka  statusu laureata w zakresie działalności społeczno-samorządowej.

2
11.2005

Zebranie zarządu TMZCh.  Tematyka: relacja ze Zjazdu Nauczycieli Regionalistów  w Sandomierzu, zaproszenie na Zjazd regionalistów w Murowanej Goślinie, bieżące sprawy organizacyjne.