Kalendarium TMZCH

17
06.2006

Wycieczka TMZCh pod hasłem: „Dzieje i przyroda w Dolinie Noteci” - statkiem „Władysław Łokietek” po Noteci,  na trasie Ujście – Czarnków pod przewodnictwem dyrektor GOK w Ujściu p. Serówka. W Czarnkowie - zwiedzanie Muzeum.

7
06.2006

Zebranie Zarządu TMZCh. Tematyka:  relacja z wizyty w Lemgo, złożenie wniosku o dotacje do Fundacji Stefana  Batorego, sprawy organizacyjne.

27
05.2006

Udział w delegacji Chodzieży  w Zjeździe HKG Kolmar  w Lemgo – Prezes  Henryk  Zydorczak.

10
05.2006

Zebranie Zarządu TMZCh.  Tematyka: bieżące sprawy organizacyjne, wyjazd do Lemgo, organizacja majówki, zaproszenia, korespondencja.

19
04.2006

Zebranie Zarządu TMZCh  W Schronisku  Gontyniec. Tematyka: bieżące sprawy organizacyjne, korespondencja, wniosek do Starostwa o dotacje, omówienie wyjazdu delegacji do  Lemgo.

2
04.2006

Udział członków zarządu TMZCh, w uroczystości w Nadleśnictwie Podanin  „Sadzenia dębu papieskiego” – Maria Zychla, Henryk Zydorczak

22
03.2006

Jw. aktualizacja zgodnie ze Statutem TMZCh składu osobowego członków stowarzyszenia. Skreślono z listy 6 osób. Stan na dzień 22.02.06 r. – 89 członków.

15
03.2006

Zebranie zarządu TMZCh. w Schronisku Gontyniec. Tematyka:  bieżące sprawy organizacyjne.  Wniosek do Fundacji Stefana Batorego o środki na film animowany, realizowany przez stowarzyszenie „Na górze”. Korespondencja z HGK, koncert galowy  Plebiscytu „Siedmiu Wspaniałych” w ChDK. 

22
02.2006

Walne Zebranie Członków TMZCh w Gimnazjum Miejskim. Zwiedzanie szkoły, Izby Pamięci oraz galerii, pod przewodnictwem dyrektora Jarosława Frankowskiego i nauczycielki  Izabeli Kostrzewa.   O działalności Gimnazjum opowiedział dyrektor szkoły Jarosław Frankowski. Na zebraniu poinformowano między  innymi, o propozycji zarządu wystosowania listu otwartego do władz miasta i prasy, w sprawie  przyspieszenia prac związanych z uruchomieniem  muzeum w Chodzieży.

15
02.2006

Zebranie zarządu TMZCh. bieżące sprawy organizacyjne.