Kalendarium TMZCH

11
12.2006

Spotkanie zarządu z Kamilem Sobkowiakiem w Studio Horyzont, w sprawie podpisania umowy na druk albumu „Chodzież na starej fotografii.

8
12.2006

Spotkanie robocze zarządu, w sprawie  wydania albumu, wyboru drukarni. Po analizie ofert - wybrano Studio „Horyzont”

29
11.2006

Zebranie zarządu TMZCh  w Schronisku Gontyniec. Tematyka: ustalenia dot. wydania albumu, bieżące sprawy organizacyjne.

17
11.2006

Zebranie TMZCh w Gimnazjum Miejskim. Prelekcja z wizualizacją nt. „Rozwój zdobnictwa w ceramice w Chodzieży” – dr hab. Jana Drzewieckiego – adiunkta ASP we Wrocławiu.           

(41 osób).

19
10.2006

Spotkanie robocze -  j. w. w Gimnazjum. Sprawy bieżące TMZCh, zaproszenie do Murowanej Gośliny na 25-26.11.2006 r.

2
10.2006

Spotkanie robocze zarządu TMZCh oraz zaproszonych gości w sprawie publikacji albumu „Chodzież na starej fotografii” – projekcja materiału zdjęciowego

23
09.2006

Wycieczka TMZCh do Żnina. Zwiedzanie Baszty i Muzeum, Alei gwiazd – uczestników mistrzostw motorowodnych. Zwiedzanie miasta, spotkanie przy kawie, na zaproszenie            przewodnictwem Stefana Czarneckiego - prezesa Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego. (26 osób).

7
09.2006

Spotkanie robocze zarządu w Restauracji Wielkopolanka w sprawie wydania albumu,  z zaproszonymi do współpracy osobami Tadeuszem Sarna, Tomaszem Speierem,  p. Józwowiakiem, Pawłem Kaczmarkiem, Ryszardem Poznańskim, Janem  Drzewieckim, Krzysztofem Klepackim i Przemysławem Balickim.

31
08.2006

Zebranie zarządu TMZCh. Tematyka: bieżące sprawy organizacyjne, przygotowanie wycieczki do Żnina, wydawnictwo albumu  „Chodzież na starej fotografii”.

28
06.2006

Wycieczka TMZCh do Białośliwia, pod hasłem „Poznajemy okolice Białośliwia podróżując kolejką wąskotorową”. Zwiedzanie dworca oraz urządzeń dworcowych kolejki wąskotorowej w Białośliwiu, przejazd piękną przyrodniczo trasą  4 km kolejką, wizyta w gospodarstwie rybackim, ognisko z grillowaniem, powrót kolejką do Białośliwia i autokarem do Chodzieży. (49 osób).