Kalendarium TMZCH

14
05.2007

Zebranie zarządu TMZCh – sprawy organizacyjne dot. obchodów Jubileuszu 15-lecia partnerstwa Chodzież- Nottuln w Chodzieży w dniach 7-8.06.2007 r. Sprawy organizacyjne.

9
05.2007

Zebranie zarządu TMZCh.  W programie: wyjazd do Lemgo, Jubileusz 15-lecia partnerstwa Chodzież -Nottuln,  zadania dla TMZCh, itd.

19
04.2007

Zebranie ogólne TMZCh w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjanych w Ratajach. Obejrzano program artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną pod hasłem „Święta miłości kochanej Ojczyzny”, wysłuchano relacji z wyjazdu młodzieży do Detmold w Niemczech. W części organizacyjnej informacja o planach na najbliższe miesiące, wręczenie legitymacji nowym członkom, poczęstunek przygotowany przez gospodarzy.(39 osób)

16
04.2007

Zebranie zarządu TMZCh.  Tematyka: planowany dodruk albumu, omówienie planowanej korekty do albumu. Na wyjazd do Lemgo wydelegowano –   Henryka  Zydorczaka. Informacja Prezesa, o przeprowadzonej rozmowie z burmistrzem w sprawie możliwości uruchomienia Muzeum.

30
03.2007

Spotkanie przedstawicieli  Zarządu TMZCh w Studio Horyzont w sprawie rozliczenia druku i publikacji albumu „Chodzież na starej fotografii”.

28
03.2007

Zebranie zarządu TMZCh w Schronisku Gontyniec. Uczczenie minutą ciszy zmarłego 21.03.2007 r. +Henryka Słowińskiego. Bieżące sprawy organizacyjne.

16
03.2007

Udział delegacji TMZCh w Zjeździe Regionalistów WTK, w Instytucie Geografii UAM  w Poznaniu :  Henryk Zydorczak,   Maria Orłowska i Maria Zychla.

14
03.2007

Spotkanie w ChDK, zarządu TMZCh      z „twórcami”  albumu” „Chodzież na starej Fotografii”.

12
03-2007

Zebranie zarządu TMZCh  w ChDK – podsumowanie promocji albumu „Chodzież na starej fotografii”, oraz ustalenia zasad dystrybucji albumu.

9
03.2007

Uroczystość w Chodzieskim Domu Kultury -  promocja wydawnictwa TMZCh -  albumu   „Chodzież na starej fotografii”