Kalendarium TMZCH

7
04.2008

Zebranie zarządu TMZCh.  Sprawy organizacyjne, dystrybucja książki „Historia zabudowy Chodzieży”, decyzja o dodruku książki. Omówienie planowanej wycieczki do Wronek i Sierakowa.

2
04.2008

Spotkanie zarządu TMZCh.  w restauracji „U kota Wasyla”, z przedstawicielami stowarzyszenia HKG  z Lemgo.

27
03.2008

Zebranie wyjazdowe TMZCh w  Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.      W programie : występ artystyczny młodzieży szkolnej, zwiedzanie nowego Gimnazjum, informacja o współpracy   ZSL-G w Ratajach ze szkołą w Niemczech.

4
03.2008

Zebranie zarządu TMZCh. Ustalenia dotyczące  dystrybucji książki „Historia zabudowy Chodzieży”. Ustalono termin spotkania w „Delfinie” z zaproszonymi  mieszkańcami miasta , nt. wspomnień z wyzwolenia Chodzieży.

25
02.2008

Zebranie zarządu TMZCh.  Sprawy organizacyjne – bieżące, ustalenia dot. projektu okładki „Historia zabudowa Chodzieży”, oraz wielkości nakładu. 

20
02.2008

Walne Zebranie Członków TMZCh – Sprawozdawcze w ChDK. Projekcja wideo pt. „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Prezes TMZCh Henryk Zydorczak przedstawił historię powstania w Niemczech stowarzyszenia HKG - stowarzyszenia byłych chodzieżan w Lemgo, oraz  nawiązane kontakty z  towarzystwami regionalistów. Wystąpienie Burmistrza Miasta Jacka Gursza nt. planów miasta w 2008 r. Wystąpienie Dyrektora ChDK - Marcina Kity nt. planowanych prac remontowych w Domu Kultury. (49 osób)

18
02.2008

Zebranie zarządu TMZCh – Omówienie programu zebrania sprawozdawczego – 20.02.br., aktualizacja stanu osobowego Towarzystwa, informacja o przygotowaniach do druku książki „Historia zabudowy Chodzież”, bieżące sprawy organizacyjne.

30
01.2008

Zebranie zarządu  TMZCh. Sprawy organizacyjne, przygotowanie Walnego Zebrania Członków -  Sprawozdawczego za 2007 r., ustalenia sposobu komunikacji z członkami TMZCh, ustalenia dotyczące  zorganizowania spotkania z weteranami II Wojny Światowej

23
01.2008

Zebranie ogólne TMZCh w Gimnazjum Miejskim. W programie wystąpienie Burmistrza Miasta Jacka Gursza nt. planów miasta , projekcja premierowa strony internetowej TMZCh, wystąpienie Prezesa TPPW R. Grewlinga  i projekcja filmu pt. „Powstanie Wlkp. – zapomniane zwycięstwo 1918-1919.” (38 osób)

 

Zebranie zarządu TMZCh /po zebraniu  ogólnym/. Omówienie projektu umowy w „Poligrafie” na druk książki „Historia zabudowy Chodzieży”, uchwała o przekazaniu na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego symbolicznej kwoty na O/Gdańsk i zamówienie pamiątkowego medalu z okazji 240-rocznicy Konfederacji Barskiej.

22
01.2008

Złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem z okazji rocznicy wyzwolenia Chodzieży. Delegacja TMZCh - Maria Orłowska, Henryk Zydorczak  i  Konrad Krzyśka.