Kalendarium TMZCH

3
09.2008

Udział delegacji TMZCh w uroczystościach w USC i w Gimnazjum  Miejskim, w związku z wizytą i nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Chodzieży Prezydentowi  RP Ryszardowi Kaczorowskiemu.

1
09.2008

Złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej – Maria Zychla, Henryk Zydorczak i Maria Orłowska.

27
08.2008

Zebranie zarządu TMZCh  w Szkole Podstawowej  Nr 3. Sprawy organizacyjne: wizyta Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Chodzieży, Dożynki Powiatowe w Szamocinie, wizyta delegacji TMZCh w Nottuln, 100-lecie uruchomienia  kolei Chodzież-Gołańcz.

21
06.2008

Wycieczka TMZCh do Międzyrzecza. W programie: zwiedzanie Muzeum regionalnego oraz Zamku w Międzyrzeczu, zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w Kaławie, zwiedzanie Klasztoru Cystersów Gościkowo-Paradyż.           (48 osób).

7
06.2008

Udział TMZCh (po raz pierwszy) w Chodzieskich Targach Gospodarczych. W stosku TMZCh -  członkowie zarządu: Maria Orłowska, Maria Zychla, Roman Kabat i Henryk  Zydorczak.

4
06.2008

Zebranie zarządu TMZCh  - Sprawy organizacyjne: przygotowanie do udziału w Chodzieskich Targach gospodarczych, itd.

16
05.2008

Spotkanie zarządu TMZCh z kierownictwem drukarni „Poligraf” w sprawie ustalenia warunków umowy na dodruk publikacji TMZCh.

28.05.2008 r. 
Majówka TMZCh na Strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Studzieńcu. Wystąpienie członków Bractwa Strzeleckiego nt. historii i działalności tego stowarzyszenia, zawody strzeleckie, piknik i zabawa.
 

8
05.2008

Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem okazji Dnia Zwycięstwa . Delegacja TMZCh – Maria Orłowska, Henryk Zydorczak i  Maria Zychla.

4
05.2008

Zebranie zarządu TMZCh  w ChDK - pierwsze  w nowej siedzibie TMZCh.  Sprawy organizacyjne: przygotowania do „majówki”, omówienie wycieczki w czerwcu, dodruk książki i albumu, udział TMZCh w Chodzieskich Targach Gospodarczych.

23
04.2008

Wycieczka TMZCh do Wronek i Sierakowa. W programie zwiedzanie Muzeum Regionalnego we Wronkach, Stadniny ogierów oraz Zamku-muzeum w Sierakowie.