Kalendarium TMZCH

22
01.2013

Delegacja TMZCh -  prezes Henryk Zydorczak, Teresa Wieczorek i Maria Zychla – złożyła kwiaty pod pomnikiem Wolności.

17
01.2013

Henryk Zydorczak oraz Maria Zychla, uczestniczyli w konferencji w Nadleśnictwie Podanin nt. opracowania turystycznego zagospodarowania   terenu pozostającego w zasięgu Nadleśnictwa Podanin  -  sieci szlaków turystycznych w powiecie  chodzieskim.

16
12.2012

Udział TMZCh w festynie wigilijnym na Chodzieskim Rynku.

13
12.2012

Spotkanie świąteczno – noworoczne członków TMZCh w Zespole Szkół Ponad-gimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego. W programie występy młodzieży szkolnej oraz wystąpienie  przewodniczącej Rady Miasta Chodzieży Mirosławy Kutnik  oraz burmistrza – Jacka Gursza– członków  TMZCh,  nt. planów  miasta na 2013 r.. (obecnych 40 osób)

7
12.2012

Udział delegacji TMZCh  w składzie Henryk Zydorczak, Maria Zychla i Edmund Kaczmarek w konferencji w ramach „Dni Wielkopolski”  pt.  „Wielkopolska lokalna – Rola czasopism w kreowaniu współczesnej kultury regionalnej”. Konferencja organizowana przez  Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza – Wydział Historyczny, Instytut Historii.  Prezes Henryk  Zydorczak  wystąpił z interesującym wystąpieniem  w panelu dyskusyjnym „Rola czasopism regionalnym w przemianach kulturalnych Wielkopolski” ,omawiając rolę oraz koleje prasy lokalnej w naszym regionie na podstawie  materiałów archiwalnych  które miał okazję tam zaprezentować.

6
12.2012

Udział członków TMZCh (Henryk Zydorczak, Roman Kabat, Maria Zychla i Jan Wiese) w uroczystości  w MBP – jubileuszu 10.rocznicy powstania Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Chodzieży.

3
12.2012

Posiedzenie zarządu w/s CRR. W programie: omówienie zebrania ogólnego Świąteczno – noworocznego”  - 13.12.br. w ZSP; korespondencja i zaproszenia,; omówienie rozliczenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz  propozycje do Planu pracy TMZCh na 2013 r.

19
11.2012

Posiedzenie zarządu w/s Cechu Rzemiosł.  Tematem było między innymi: podsumowanie  obchodów uroczystości listopadowych. Ustalenia związane z organizacją zebrania w dniu 21.11.br. w Gimnazjum Miejskim. 

11
11.2012

Udział TMZCh w obchodach Święta Niepodległości. Udział we mszy św. za Ojczyznę oraz składanie kwiatów pod Pomnikiem Wolności. Z delegacją HKG.
Udział delegacji TMZCh w uroczystości Jubileuszu 110 lat Parafii Ewangelicko-Metodystycznej.

10
11.2012

Spotkanie z delegacją HKG w pensjonacie „U kota Wasyla”. Podsumowanie obchodów uroczystości  odsłonięcia tablic przy ulicach Harcerskiej i Kościuszki.