Kalendarium TMZCH

4
03.2009

Zebranie zarządu TMZCh.  Bieżące sprawy organizacyjne, korespondencja, zaproszenia, przygotowanie listu do Rady Miejskiej o nadanie nazw nowym ulicom: Trojana z Łekna, Ks. Leonarda Kurpisza i Zenona Goślińskiego.

18
02.2009

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne. W wyniku zmian w składzie osobowym zarządu i komisji rewizyjnej /28.01.2009 r./ - wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – przygotowanie wniosku do KRS w Poznaniu. Organizacja wycieczki do Piły itd.

10
02.2009

Zebranie ogólne TMZCh w Zespole Szkół Licealno –Gimnazjalnych w Ratajach. Inscenizacja pt. „A jutro będzie wolność”  w wykonaniu młodzieży szkolnej, prezentacja multimedialna  z pobytu młodzieży w Niemczech. (31 osób)

28
01.2009

Walne Zebranie Członków  -Sprawozdawczo Wyborcze w Zespole Szkół Ponad-Gimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego.  Wybrano zarząd TMZCh w składzie: Prezes – Henryk Zydorczak, V-ce Prezes – Roman Kabat, sekretarz -Maria Zychla, skarbnik- Maria Orłowska, członkowie – Edmund Kaczmarek, Jan Śwital i Andrzej Górzny. Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący – Mieczysław Walczak, członkowie – Jan Wiese i Irena Żywicka(57 osób)

26
01.2009

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne.

9
01.2009

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne, przygotowanie Walnego Zebrania Członków, plan pracy na 2009 r.

27
12.2008

Udział delegacji TMZCh  w   odsłonięciu na cmentarzu  w Jaktorowie  pomnika ku czci Powstania Wielkopolskiego  – Bernadeta i Edmund Kaczmarek, Maria  Zychla i Henryk Zydorczak.

11
12.2008

Udział delegacji  TMZCh w uroczystej sesji w Gołańczy pod hasłem „90-rocznica Powstania Wielkopolskiego” – Maria Orłowska, Maria Zychla, Edmund Kaczmarek i Henryk Zydorczak. 

10
12.2008

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne, podsumowanie działalności w  2008 r., plan pracy na 2009 r.,  pismo do Rady Miejskiej w sprawie uruchomienia Muzeum, itd.

3
12.2008

Zebranie ogólne TMZCh w ChDK pod hasłem: „10-lecie reaktywowania Powiatu Chodzieskiego” z udziałem Starosty Chodzieskiego – Mirosława Juraszka oraz „90-ta rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Prelekcja  Jana Budycha nt. przebiegu Powstania Wlkp. w rejonie Sierakowa, oraz historii powstania miasta Sieraków.