Kalendarium TMZCH

19
04.2009

Udział delegacji TMZCh  w uroczystości jubileuszowej z okazji 20-Lecia pracy duszpasterskiej Pastora Sławomira Rodaszyńskiego. Maria Orłowska, Maria Zychla,  Teresa Januchowska, Roman Kabat, Henryk Zydorczak, Jan Wiese, Edmund Kaczmarek.

16-22
04.2009

Wizyta delegacji HKG  z Lemgo w Chodzieży, wizyta w Lipiej Górze, spotkanie ze Starostą Chodzieskim, spotkanie w Restauracji Wielkopolanka z  zarządem TMZCh. 

6
04.2009

Zebranie zarządu TMZCh.  Sprawy bieżące: Jubileusz 20-lecia pracy duszpasterskiej Pastora Sławomira Rodaszyńskiego, wizyta delegacji HKG w Chodzieży, organizacja wycieczki do Swarzędza, udział w Chodzieskich Targach Gospodarczych, uroczystości w Niemczech - Zjazd HKG w Lemgo oraz obchody „1900 lat zwycięskiej bitwy Germanii nad Rzymianami” w Detmold, organizacja „Majówki-2009”. 

1
04.2009

Zebranie ogólne TMZCh w Gimnazjum Miejskim w Chodzieży. W programie: Jubileusz 10-lecia Gimnazjum pod hasłem „Już 10 lat minęło jak jeden dzień”, projekcja filmu z historii szkoły, zwiedzanie szkoły pod przewodnictwem dyrektora -Jarosława Frankowskiego,  wręczenie legitymacji nowym członkom. (32 osoby),

21
03.2009

Udział TMZCh  w pogrzebie Jadwigi Janowiak – członkini,  kronikarki TMZCh. Delegacja  TMZCh  w składzie: Maria Zychla, Maria Orłowska, Roman Kabat  i Henryk Zydorczak.

20
03.2009

MBP – prelekcja Prezesa TMZCh – Henryka Zydorczaka nt. historii pieniądza.

19
03.2009

ChDK – Spotkanie TMZCh w związku z zakończeniem programu stowarzyszeń             „Na Górze” i TMZCh – pocztówki  „Chodzież na starej fotografii”.  TMZCh w tym programie reprezentowała Maria Orłowska.

18
03.2009

Wycieczka TMZCh do Piły. Zwiedzanie Muzeum Regionalnego,  Muzeum Staszica, oraz  wizyta w Archiwum Państwowym.  Na zakończenie – Galeria Kasztanowa.     (23 osoby)

13
03.2009

Spotkanie zarządu  oraz  Komisji Rewizyjnej TMZCh  z  kierownictwem Drukarni  „Poligraf”  w  Restauracji „Wielkopolanka” - twórcami II wydania albumu „Chodzież na starej fotografii” 

6
03.2009

Udział delegacji TMZCh w obchodach Jubileuszu 10-lecia istnienia i działalności Gimnazjum Miejskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego.