Kalendarium TMZCH

23
10.2009

Wycieczka TMZCh do Ujścia. Zwiedzanie Huty Szkła, spotkanie przy Pomniku Hutnika. Złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod Pomnikiem Powstańca Wlkp., spotkanie z p. Kazaną - Burmistrzem Miasta i Gminy Ujście. Spotkanie w bibliotece w Nowej Wsi Ujskiej z lokalnym poetą   Maciejem Faterem i mieszkańcami wsi.

30
09.2009

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne, związane z przejęciem funkcji skarbnika, przygotowania do druku publikacji leksykonu „Świątynie i kaplice ziemi chodzieskiej”.

23
09.2009

Walne Zebranie Członków  TMZCh. Wybrano nowego członka zarządu – skarbnika - Teresę Wieczorek.                                                      
Omówienie planów i zadań na najbliższy okres. Projekcja filmu Michała Wierzbickiego z „majówki” w Lipiej Górze oraz z pogrzebu Marii Orłowskiej.

16
09.2009

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne: wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TMZCh. z uwagi na konieczność  wyboru skarbnika, sygnowanie listu do Burmistrza Miasta i odpowiednich władz w sprawie nieuzasadnionej degradacji pozostałości Zamku Potulickich i Grudzińskich. Plany nowych publikacji, wydania leksykonu autorstwa Marii Zychla i Romana Kabata.  

9
09.2009

Udział delegacji TMZCh w obchodach 90-Lecia szkolnictwa zawodowego w Chodzieży w Zespole Szkół Ponad gimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego, odsłonięcie tablicy pamiątkowej Hipolita Cegielskiego.

2
09.2009

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne, analiza  statutu, przygotowanie Walnego Zebrania Członków, plan zadań na kolejne miesiące. 

28
08.2009

Pogrzeb, ostatnie pożegnanie - zmarłej 24.08.2009 r. koleżanki Marii Orłowskiej – wieloletniej i zasłużonej członkini, członka zarządu – skarbnika TMZCh.    (zał. Nr 14)

20
08.2009

Wizyta u 100-letniej Pani Kaczmarowskiej, byłej chodzieżanki – w domu P. Partyków. Wysłuchanie wspomnień Pani Kaczmarowskiej o przed i powojennej Chodzieży.

27
06.2009

Wycieczka TMZCh.do Jaktorowa, Smogulca i Lipiej Góry. Zwiedzanie kościołów w Jaktorowie, Smogulcu i Lipiej Górze, zapalenie znicza pod pomnikiem Mariana Suwalskiego w Borowie, zwiedzanie śluzy na Noteci. „Majówka” w Lipiej Górze - przy współudziale Towarzystwa Miłośników Lipiej Góry.        

21
06.2009

Udział delegacji TMZCh w „Dniu Ernsta Tollera” z odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Szamocinie – Maria Orłowska, Edmund Kaczmarek i  Henryk  Zydorczak.