Kalendarium TMZCH

10
02.1010

Pożegnanie zmarłej 10.02.2010 r.,  Heleny Dutkowiak - wieloletniej członkini TMZCh, członka zarządu od 1976 r., V-ce prezesa TMZCh w latach 1996-2000.

4
02.2010

Walne Zebranie Członków TMZCh – w SP w Chodzieży Nr 3. Zebranie sprawozdawcze za 2009 r., omówienie planów na 2010 r.  Ponadto w programie 50-lecie Szkoły Podstawowej Nr 3, projekcja filmu ilustrującego historię szkoły, prezentowanego przez nauczyciela  - Tomasza  Kornackiego.

28
01.2010

Zebranie zarządu TMZCh.  Tematyka: przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2009 r., ustalono że, zwrócić  się do Urzędu Miejskiego o pomoc w prowadzeniu strony internetowej TMZ.Ch, plan wycieczek na 2010 r., bieżące sprawy organizacyjne.

12
01.2012

Udział delegacji TMZCh w obchodach 91-rocznicy wybuchu Powstania Wlkp. w Gimnazjum i na Okręgliku w Budzyniu.

8
01.2010

Jubileusz 50-lecia szkoły Podstawowej Nr 3, udział delegacji TMZCh, złożenie wiązanki kwiatów na cmentarzu w kwaterze powstańczej – patronów szkoły.

7
01.2010

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne, plan pracy na styczeń br. : Jubileusz 50-lecia SP nr 3, obchody 91-rocznicy wybuchu Powstania Wlkp. w Budzyniu, spotkanie regionalistów w CK Zamek w Poznaniu, organizacja zebrania sprawozdawczego za 2009 r. , terminarz spotkań TMZCh w 2010 r., planowane wydawnictwa. Plan wydawnictw w 2010 r.  Omawiano  problem braku Muzeum w Chodzieży i związana z tym konieczność skatalogowania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych z przeznaczeniem do Muzeum ze zbiorów rodziny Orłowskich.  Dyskusja nad planem pracy na 2010 r.

8
12.2009

Zebranie zarządu TMZCh. W programie: rozliczenie druku oraz dystrybucja  książki „Świątynie i kaplice ziemi chodzieskiej”, Dni Wielkopolski 2009 w Poznaniu, 90-ta rocznica Powstania Wlkp. Ustalono że, należy wystąpić do Rady Miasta z wnioskiem  o nadanie nazw nowym ulicom w Chodzieży: Wojtkielewicza, 7 Pułku Strzelców Wlkp.

2
12.2009

Zebranie  ogólne TMZCh w Gimnazjum Miejskim. W programie prelekcja Cezarego Śwista i pt. „Chodzież podziemna”,  nt. historii uzbrojenia technicznego miasta Chodzieży, z  udziałem Stanisława Binieckiego – Prezesa MWi K w Chodzieży. Spotkanie z Proboszczem Parafii p.w. Św. Floriana – Ireneuszem Szypurą. Promocja książki – małego leksykonu autorstwa Marii Zychla i Romana Kabata „Świątynie i kaplice ziemi chodzieskiej”. 

27
11.2009

Udział delegacji Zarządu TMZCh w Konferencji WTK,   w Instutucie Biologii UAM w Poznaniu.  Pt. Instytut Biologii UAM dla Wielkopolski”. Maria Zychla, Edmund Kaczmarek i Henryk Zydorczak.

16
11.2009

Wizja lokalna przeprowadzona celu zabezpieczenia obiektu z inicjatywy Zarządu TMZCh, przez Konserwatora Zabytków, w miejscu pozostałości ”zamku chodzieskiego”, w obecności przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i Państwowego Nadzoru Budowlanego.