Kalendarium TMZCH

15
06.2010

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne, bieżące : zaproszenia Starosty Chodzieskiego na otwarcie nowego oddziału Szpitala Powiatowego oraz na obchody    20-lecia Samorządów. Przygotowanie wycieczki do Kórnika i Rogalina. Zaproszenie Prezesa TPPW do Budzynia na 100-lecie Okręglika oraz 40-Lecie posługi kapłańskiej               o. Eustachego Rakoczego.  Wizyta w Chodzieży naukowców  PAN, zaproszenie MDK na Jubileuszowy Plener.    

29
05.2010

„Majówka 2009”.  Wycieczka TMZCh do Rogoźna Wlkp. Zwiedzanie  Kościoła i Muzeum Regionalnego.  Majówka   w Gościejewie.

16
05.2010

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne, bieżące : zaproszenia Starosty Chodzieskiego na otwarcie nowego oddziału Szpitala Powiatowego oraz na obchody    20-lecia Samorządów. Przygotowanie wycieczki do Kórnika i Rogalina. Zaproszenie Prezesa TPPW do Budzynia na 100-lecie Okręglika oraz 40-Lecie posługi kapłańskiej               o. Eustachego Rakoczego.  Wizyta w Chodzieży naukowców  PAN, zaproszenie MDK na Jubileuszowy Plener.    

7
05.2010

Odsłonięcie Pomnika na cmentarzu ku czci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Udział delegacji TMZCh - Maria Zychla,  Edmund Kaczmarek   i Henryk  Zydorczak.

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem – delegacja TMZCh -  Irena Żywicka, Babara Barzykowska i  Henryk Zydorczak .           

29
04.2010

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne. 

24
04.2010

Wycieczka TMZCh do Bydgoszczy pod hasłem:  “Poznawanie uroków bydgoskiej Wenecji”.  Zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego, Wyspy Młyńskiej i Spichrzów, zwiedzanie Katedry. Zapalenie zniczy pod Pomnikiem pomordowanych – ofiar krwawej niedzieli. Udział w Jarmarku.

8
04.2010

Zebranie zarządu TMZCh.  Sprawy organizacyjne : strona   „www.tmzch.pl”, sprzedaż i dystrybucja publikacji TMZCh, korespondencja z KRS, przygotowanie wycieczki do Bydgoszczy, zaproszenie na Zjazd HKG w Lemgo, zaproszenie na Zjazd Regionalistów w Kole, korespondencja od Konserwatora Zabytków nt. „zamku chodzieskiego”, zgłoszenie kandydatów do publikacji wydawnictwa „Prosenior”,  plany tematów publikacji w prasie lokalnej.

24
03.2010

Spotkanie autorów publikacji „Świątynie i kaplice  ziemi chodzieskiej”, Marii  Zychla i Romana Kabata  z czytelnikami w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Ujściu.

21
03.2010

Zebranie zarządu TMZCh.  Ustalono wycofanie wniosku o zmiany wpisu w KRS dot. zmian w Statucie TMZCh  z uwagi na konieczność uzupełnienia.

17
03.2010

Zebranie ogólne TMZCh w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. W programie występ kabaretu szkolnego, prezentacja filmów z wyjazdów młodzieży szkoły w ramach kontaktów międzynarodowych. Prezentacja filmu – promocja miasta Chodzieży. Sprawy organizacyjne TMZCh,  plany na 2010 r. (41 osób)