Kalendarium TMZCH

17
11.2010

Zebranie TMZCh w Gimnazjum Miejskim z udziałem Burmistrza Miasta – Jacka Gursza  oraz   Komendanta Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Chodzieży – Rafała Mrowińskiego.  Promocja kalendarza TMZCh na 2011 r., wydanego z okazji 35-lecia działalności.

7
11.2010

Złożenie kwiatów na grobach pomordowanych na Wzgórzach Morzewskich.           
Henryk  Zydorczak oraz  Teresa i  Roman Wieczorek.  

14
10.2010

Zebranie zarządu TMZCh.  Relacja delegacji TMZCh,  z udziału w  IX Kongresie Regionalnych Towarzystw Kulturalnych w Kielcach, przygotowanie zebrania ogólnego w listopadzie, podjęcie decyzji o wydania kalendarza  jubileuszowego  TMZCh  na 2011 r. pt. „Nasze wydawnictwa”. Informacja o pożegnaniu 12.10.br., zmarłej 8.10.2010 r. - Haliny Nickel – długoletniej członkini TMZCh.

12
10.2010

Udział delegacji TMZCh , w pogrzebie  - pożegnaniu  zmarłej   w dniu 8.10.2010 r. - Haliny Nickel – długoletniej członkini TMZCh.

20
09.2010

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy organizacyjne : zaproszenie na IX Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach, propozycja wyjazdu TMZCh do teatru, opery lub operetki.

11
09.2010

Spotkanie TMZCh – piknik na pożegnanie lata  w „Kazikówce” w Ratajach   u Grażyny i Kazimierza Żądłów.  Zwiedzanie  zakładu stolarskiego przejażdżka bryczkami  po Ratajach.

26
08.2010

Zebranie zarządu TMZCh. Bieżące sprawy organizacyjne. Organizacja, przygotowanie pikniku w Ratajach.

9
08.2010

Udział delegacji TMZCh w Jubileuszu 10-Lecia pleneru malarskiego dla studentów ASP w Łodzi w  Młodzieżowym  Domu  Kultury.

7
07.2010

Spotkanie w MBP   z naukowcami Pracowni Atlasu Historycznego PAN nt. powstającego atlasu historycznego nt. prac, które przeprowadzili na terenie ziemi chodzieskiej.

26
06.2010

Wycieczka TMZCh do Kórnika i Rogalina. Zwiedzanie Pałaców w Kórniku i Rogalinie oraz kościoła, parku oraz Muzeum ze stałą wystawą malarstwa w Rogalinie.