Kalendarium TMZCH

3
02.2011

Zebranie zarządu TMZCh.  Organizacja Jubileuszu 35-Lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Wstępne ustalenia: data i miejsce głównej uroczystości jubileuszowej,  program uroczystości,  zasłużeni dla TMZCh, wyróżnienia,  pamiątki i jednodniówka, goście. Sprawy bieżące: inwentaryzacja publikacji TMZCh, zaproszenie do Lemgo.   Informacja o pożegnaniu 26.01.2011 r., zmarłej 20.01.br. członkini TMZCh -Aleksandry Andrzejewskiej. 

25
01.2011

Walne Zebranie członków TMZCh w Zespole Szkół Ponad-gimnazjalnych     im. Hipolita  Cegielskiego,           z udziałem nowych władz samorządowych:  przewodniczącej Rady Miasta Chodzieży – Mirosławy Kutnik –  członkini TMZCh – dyrektora ZSP  oraz Starosty Chodzieskiego – Juliana Hermaszczuka. (55 osób)

21
01.2011

Wyjazd zarządu TMZCh z przedstawicielami chodzieskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Bractwa Strzeleckiego do Śmiłowa na zaproszenie Henryka Stokłosy.  Zwiedzanie Izby Łowieckiej.

14
01.2011

Prelekcja Prezesa TMZCh - Henryka  Zydorczaka w Margoninie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku  nt. „Historia Pieniądza polskiego”.

13
01.2011

Udział delegacji TMZCh w uroczystości  20-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej                   

w Gołańczy.   Henryk Zydorczak,           Maria Zychla   i   Edmund Kaczmarek.

11
01.2011

Złożenie wiązanki kwiatów na cmentarzu, na grobie  Powstańców Wlkp. -                     

Henryk  Zydorczak, Roman Kabat,  Jan Śwital i  Edmund Kaczmarek.

10
01.2011

Udział  w uroczystości złożenia kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Maria  Zychla,  Roman Kabat i  Edmund Kaczmarek.

06
01.2011

Zebranie zarządu TMZCh.  Sprawy organizacyjne, przygotowania do  Walnego Zebrania Członków.  Plan pracy  na 2011 rok. Przygotowania do obchodów  roku jubileuszowego.  Sprawy organizacyjne.

4
12.2010

Udział delegacji TMZCh  w Dniach Wielkopolski w Poznaniu – Mieczysław Walczak, Maria Zychla, Henryk Zydorczak. Bernadeta i Edmund  Kaczmarek. Nominowany  do Nagrody Głównej WTK za 2010 r.    -    Edmund  Kaczmarek

25
11.2010

Zebranie zarządu TMZCh. Uczczenie Jubileuszu 10-lecia „prezesowania” TMZCh -Henryka Zydorczaka,  Dni Wielkopolski - Zjazd WTK w Poznaniu, relacja Prezesa Henryka Zydorczaka  i  Jana Wiese  z udziału w szkoleniu  do programu  „Partnerstwa lokalne” , plan pracy na rok jubileuszowy TMZCh, dystrybucja kalendarzy TMZCh.