Kalendarium TMZCH

17
05.2011

Udział przedstawiciela TMZCh – Prezesa Henryka Zydorczaka w otwarciu nowego oddziału rehabilitacji w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy  w Chodzieży. 

12
05.2011

Posiedzenie zarządu. W programie : wycieczka do Goraja, wyjazd delegacji na X Zjazd HKG do Lemgo, 35-lecie TMZCh, bieżące sprawy organizacyjne.

9
05.2011

Złożenie kwiatów pod pomnikiem . Delegacja TMZCh – Henryk Zydorczak, Teresa Wieczorek,  Iwona Szudra, Mieczysław Walczak, Barbara Barzykowska

8
04.2011

Spotkanie w ChDK.  Prelekcja  podróżników -  Izabeli i Jarosława Łączków pt. „Ameryka na nowo odkryta - Peru”. Ponadto wręczono legitymację  z    nr 200 -  nowemu członkowi Janowi Prechowi. (32 osoby)

7
04.2011

Posiedzenie zarządu TMZCh. W programie: Wyjazd delegacji TMZCh do Lemgo            (maj 2011), planowana wizyta w Chodzieży delegacji z Nottuln (czerwiec 2011),            35-lecie TMZCh (listopad 2011). Podjęto  Uchwałę o utworzeniu „Klubu sympatyków TMZCh”.

30
03.2011

Spotkanie TMZCh w Ratajach w ZSL-G.                 

W programie między innymi występy artystyczne młodzieży szkolnej – recytacja poezji Czesława Miłosza oraz kabaretu szkolnego. (50 osób)

28
03.2011

Spotkanie zarządu TMZCh z delegacją HKG z okazji 10-tej rocznicy podpisania listu intencyjnego o współpracy stowarzyszeń, w  restauracji „Łazienki Chodzieskie”.

3
03.20111

Zebranie zarządu TMZCh. W programie : omówienie i przygotowania do obchodów rocznicy lokacji Chodzieży, Jubileusz wydania 200 – numeru „Naszego Tygodnika Chodzieskiego”, planowane  wyjazdy  TMZCh,  wizyta delegacji z Nottuln w czerwcu br. oraz jubileusz 35-lecia TMZCh.

23
02.2011

Zebranie ogólne TMZCh w Gimnazjum Miejskim pod hasłem „Historia sportu w Chodzieży – Siatkówka”. Prelekcję na w/w temat przygotował i prowadził  Piotr Czywczyński.

17
02.2011

Zebranie zarządu TMZCh. Sprawy bieżące, przygotowanie zebrania ogólnego  23.02 br., przygotowana do jubileuszu.