Historia regionu

Historia dzwonnicy kościoła p.w. św. Floriana
Autor: Henryk Zydorczak

Początki kościoła p.w. św. Floriana sięgają XIV, a nawet, przypuszczalnie, XIII wieku. Nie ma, niestety, żadnych dokumentów, które by pozwoliły te przypuszczenia potwierdzić lub im zaprzeczyć. Nie ma też żadnego rysunku  kościoła z tych czasów.  Początkowo był on najprawdopodobniej budowlą drewnianą, jak większość kościołów w tych czasach, szczególnie w małych miejscowościach.

czytaj więcej